Dla niepełnosprawnych - przejdź do treści strony

Erasmus+ HOPE

Nasza szkoła realizuje projekt Erasmus+.

Nazwa projektu: HOPE – Human Opportunities for Peace in Europe – Lifelong Learning democracy and active citizenship.

Okres trwania projektu – 01.09.2017 – 30.11.2019

Kraje / szkoły partnerskie:
Luksemburg – Lycée Michel-Rodange, Luksemburg
Niemcy – Wittekind-Gymnasium, Lubbecke
Słowacja – Gimnazium Bilingvalne, Żilina
Hiszpania – Instituto de Educacion Secundaria Miguel Catalan, Zaragoza
Polska – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, Toruń

Planowane spotkanie projektowe:

Zilina, Słowacja – Miedzynarodowe Spotkanie Projektowe – 4-8.10.2017 (2 mobilnosci nauczycieli)
Luksemburg City, Luksemburg – LuMUN – spotkanie niedofinansowane – 1-5.02.2018 (4 uczniów + 2 nauczycieli)
Zilina, Słowacja – ZaMUN 2018 – spotkanie projektowe – 19-23.04.2018 (1 mobilność nauczyciela + 3 mobilności uczniów)
Toruń, Polska – ToMUN 2018 – spotkanie projektowe
Zilina, Słowacja – ZaMUN 2019 – spotkanie projektowe 04.2019 (1 mobilność nauczyciela + 3 mobilności uczniów)
Toruń, Polska – ToMUN 2019 – spotkanie projektowe
Luksemburg City, Luksemburg – 11-15.11.2019 – (2 mobilności nauczycieli + 3 mobilności uczniów)