Dla niepełnosprawnych - przejdź do treści strony

Bieżący etap rekrutacji

od 17 maja 2018 r. (czwartek) do 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 – Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


UWAGA
Wniosek wypełniony w systemie a nie złożony w szkole (podpisany wydruk),
nie bierze udziału w rekrutacji.
Wydrukowany wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez kandydata oraz jednego z rodziców (opiekunów) – postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica (art. 20a, ust. 4). W związku z tym szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic nie podpisał.