Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku

Chociaż 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika przypada w 2023r. my już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy o Mikołaju Koperniku.

Razem poznajmy wybitnego Astronoma, Ekonomistę, Matematyka, Fizyka, Pisarza, Filozofa, Prawnika, Tłumacza, Lekarza, Dyplomatę… naszego Patrona!

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży klas IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zapraszamy do zapoznania się na stronie: https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/zaproszenie-do-udzialu-w-ogolnopolskim-konkursie-wiedzy-o-mikolaju-koperniku

I etap szkolny odbył się 14 listopada 2022r.

  • Zgodnie z regulaminem Konkursu prosimy o wypełnienie formularza z wynikami uczniów na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – podajemy dane tylko 3 uczniów, którzy osiągnęli co najmniej 50% punktów.
  • Do dnia 21 listopada 2022 r. należy przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) wypełnione oświadczenia uczniów (Załącznik nr 2 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku organizowanego w roku szkolnym 2022/2023)  na adres Wojewódzkiej Komisji:

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Zaułek Prosowy 1, 87-100 Toruń

z dopiskiem „Konkurs Kopernikański – województwo:…………. – typ szkoły:…………”.

Jednocześnie przypominamy, że Szkolna Komisja nie przesyła do Wojewódzkiej Komisji prac uczniów i protokołu z przebiegu etapu szkolnego.

Zapraszamy również do wzięcia udziału młodszych uczniów w konkursach Szkoły Podstawowej nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu: https://sp7torun.superszkolna.pl/cms/93530/550-rocznica-urodzin-kopernika