Autor: sekretariat

Więcej Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2024/2025

Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2024/2025

Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2024/2025

Link do informacji: https://www.powiattorunski.pl/7851,stypendia?tresc=88854

Zbliża się koniec roku szkolnego co oznacza, że można będzie składać wnioski o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkól ponadpodstawowych. Termin upływa 15 lipca 2024 r.

Stypendium może otrzymać uczeń ww. szkół będący mieszkańcem powiatu toruńskiego (miasto Toruń stanowi odrębny powiat) oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz powiat jest organem prowadzącym, czyli: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 

Stypendium otrzymuje się po spełnieniu łącznie następujących kryteriów:
– średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,85,
– co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,
– co najwyżej jedna ocena dostateczna na świadectwie,
– brak ocen dopuszczających.

Do wniosku należy dołączyć:
1. kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną przez szkołę za zgodność z oryginałem,
lub
2. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów (Uwaga! Dotyczy tylko dla osób, które z powodu praktyk zawodowych nie otrzymały jeszcze świadectwa).

Więcej Stypendium ,,PRYMUS POMORZA I KUJAW PLUS”

Stypendium ,,PRYMUS POMORZA I KUJAW PLUS”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego uruchomił nowy program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży szkolnej za osiągnięcia z roku szkolnego 2022/2023 pod nazwą „Prymus Pomorza i Kujaw Plus”. Nabór wniosków o przyznanie stypendium z nowego programu zaplanowano na termin od 24 czerwca do 18 lipca 2024 r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze szczegóły programu „Prymus Pomorza i Kujaw Plus”:

  1. Program „Prymus Pomorza i Kujaw Plus” stanowi uzupełnienie projektu „Prymus Pomorza i Kujaw II” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 i pozwala ubiegać się o stypendium uczniom mającym wybitne osiągnięcia edukacyjne, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków dotyczących ich sytuacji społecznej czy ekonomicznej.
  2. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów wszystkich klas liceów ogólnokształcących, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia i liceów sztuk plastycznych, którzy uzyskali szczególne osiągnięcie w roku szkolnym 2022/2023 i jednocześnie nie uzyskali stypendium w projekcie „Prymus Pomorza i Kujaw II”.
  3. Planowany termin naboru wniosków stypendialnych – od 24 czerwca do 18 lipca 2024 r.
  4. Wszystkie informację oraz aktualności dotyczące programu „Prymus Pomorza i Kujaw Plus” dostępne są na stroniehttps://kujawsko-pomorskie.pl/tag/edukacja/ w zakładce: Projekty stypendialne.
  5. Kontakt do osób obsługujących program:

– Michał Babiarz, tel. 883 353 686, e-mail m.babiarz@kujawsko-pomorskie.pl

– Jolanta Mrówczyńska, tel. 883 326 609, e-mail j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl

Z załączeniu przesyłamy zatwierdzony przez Sejmik Województwa w dniu 17 czerwca 2024 r. Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych w ramach programu stypendialnego „Prymus Pomorza i Kujaw Plus”.

Więcej Sportowe Lato 2024

Sportowe Lato 2024

„SPORTOWE LATO 2024” jest to szereg wakacyjnych wydarzeń skierowanych do dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Przygotowana oferta umożliwi młodym mieszkańcom naszego miasta oraz przybyłym na wakacje gościom atrakcyjną alternatywę spędzania wolnego czasu. Zapraszamy.

Więcej Rekrutacja – Webinarium dla kandydatów

Rekrutacja – Webinarium dla kandydatów

Szanowni Państwo,

Drodzy Kandydaci,

informujemy, że na stronie dla Kandydatów: https://torun.edu.com.pl/ zamieszczono komunikat, iż w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 17:00 na YouTube odbędzie się bezpłatne webinarium dla kandydatów do szkół średnich dotyczące uzupełniania wniosku rekrutacyjnego o osiągnięcia ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz egzaminu ósmoklasisty.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Więcej Krivesjana coroczny  dzień sportu – 17.06.2024r.

Krivesjana coroczny dzień sportu – 17.06.2024r.

W poniedziałek 17.06 od godziny 9:00 odbędzie się coroczny dzień sportu. Krivesjana, odbędzie się na obiektach sportowych Uniwersyteckiego Centrum Sportowego przy ul. Św. Józefa.

Więcej Badanie naukowe – UMK

Badanie naukowe – UMK

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest określenie potrzeb rodziców/opiekunów związanych z rozpoznawaniem, reagowaniem i zapobieganiem sytuacjom zagrożenia nadmiernym korzystaniem z urządzeń cyfrowych przez dzieci i młodzież.

Państwa uczestnictwo jest niezwykle ważne, gdyż na podstawie wyników tych badań zostanie opracowany model narzędzia wspomagającego diagnozę i profilaktykę nadmiernego korzystania z urządzeń cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz poradnik wspierający rodziców/opiekunów w sytuacjach trudnych, w których dziecko przejawia zachowania świadczące o nadmiernym korzystaniu z urządzeń cyfrowych (w tym niestety zachowań agresywnych). Opracowany materiał zostanie przesłany Państwu tym samym kanałem komunikacyjnym.

Badania są anonimowe, a ich wyniki ważne, bo dziś wielu rodziców, pedagogów nie wie jak radzić sobie w takich sytuacjach.

Chcemy dostarczyć Państwu konkretnych propozycji rozwiązań, co robić w takich sytuacjach, dlatego prosimy o pomoc i wypełnienie tej ankiety.

Zespół pedagogów i terapeutów zajmujących się cyberuzależnieniami

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Nauk Pedagogicznych

Link do ankiety: https://ankiety.umk.pl/v3/index.php/156247?lang=pl

Więcej Matematyczne zmagania… ,,Kangur”

Matematyczne zmagania… ,,Kangur”

Miło nam przekazać, że nasi uczniowie kolejny raz odnieśli sukcesy w matematycznych zmaganiach w Międzynarodowym Konkursie „Kangur”,

wyróżnienia otrzymali:

Marta Szymańska (2c), Amelia Ferster (2c), Adam Kędziorski (2b), Michał Peimel (2b) z klas drugich .

oraz pierwszaki :

Łukasz Klugiewicz ( 1b) , Paweł Kędziorski (1f) , Mamedova Yelyzaveta (1b) , Patryk Wyczółkowski (1b) , Marta Robaczewska (1c)

Serdecznie gratulujemy Uczniom i Opiekunom P. Marzenie Krawczyk i P. Agnieszce Jędrzejewicz :)))

Więcej Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii 2024

Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii 2024

Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii to forma wyróżniania szkół ponadpodstawowych, które wspierają uczniów w działaniu społecznym. Nasza szkoła, jako jedna z obecnych w rankingu placówek, cechuje się innowacyjnym podejściem do edukacji i wsparciem dla uczniów w rozwoju kompetencji przyszłości.

Pełen Ranking Szkół Zwolnieni z Teorii znajdą Państwo na stronie: https://zwolnienizteorii.pl/ranking.

Więcej Nieczynny sekretariat

Nieczynny sekretariat

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniach 24-31 maj 2024r. sekretariat pozostaje nieczynny.

Zapraszamy do składania wniosków w ramach naboru do klas I w godzinach 12:00 – 14:00 do gabinetu Wicedyrektora.