Autor: sekretariat

Więcej ODPIS 1,5% ZA 2022r.

ODPIS 1,5% ZA 2022r.

Szanowni Państwo,

chcąc przekazać 1,5% podatku dla wybranej placówki oświatowej za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w PIT-37 należy wpisać:

w części ,,K”:

– w rubryce 147 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

– w rubryce 148 kwotę odpisu 1,5% od podatku;

w części ,,L”:

– w rubryce 149 nazwę i adres placówki oświatowej, której chcemy przekazać odpis 1,5% podatku. – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TORUNIU, UL. ZAUŁEK PROSOWY 1, 87-100 TORUŃ

Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej,

– w rubryce 150 podatnik w kwadracie stawia X.

Więcej  Olimpiada Języka Hiszpańskiego

 Olimpiada Języka Hiszpańskiego

Dwójka uczniów Pani Agnieszki Chabros została zakwalifikowana do etapu centralnego Olimpiady Języka Hiszpańskiego. Są to Kinga Bortnowska ( kl. 2d) oraz Omar Sid Ahmed ( kl. 2d).

Serdeczne gratulacje dla Uczniów i Opiekunki! 👏

Więcej Dołącz do nowej edycji Programu Młodzieżowych Liderów luty – czerwiec 2023

Dołącz do nowej edycji Programu Młodzieżowych Liderów luty – czerwiec 2023

TRWA NABÓR!

https://tppu.org/aktualnosci/271-dolacz-do-nowej-edycji-programu-mlodziezowych-liderow-luty-czerwiec-2023

Ruszamy z kolejną edycją programu Młodzieżowych Liderów!  Zapraszamy osoby z klas 1-4 szkół średnich na treningi umysłu i ducha 💪  Niezależnie, czy szukasz wewnętrznej siły, czy jesteś osobą zawsze gotową do działania! Spotkanie organizacyjne, na którym dowiesz się co będziemy robić, odbędzie się 28 lutego (wtorek) o godz. 16:30 w naszej siedzibie w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 10/7 (III piętro).

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia realizowany jest nieprzerwanie od 2001 r. ciesząc się uznaniem uczestników oraz instytucji współpracujących przy jego realizacji. Pod mecenatem Urzędu Miasta Torunia.

Uczestnictwo jest bezpłatne.


Dla kogo:

 • Osoby w wieku 14 – 18 lat

o  zainteresowane własnym rozwojem i pomocą innym,

o  niezażywające środków psychoaktywnych!

 Co:

 • Sesje warsztatowo szkoleniowe;
 • Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży;
 • Dostarczenie rzetelnych informacji o zdrowiu psychicznym, uzależnieniach oraz sposobach im zapobiegania;
 • Rozwój osobisty uczestników – m.in. przez zdobycie oraz wzrost umiejętności:

o  radzenia sobie z wyzwaniami, stresem;

o  wpływu na swoją samoocenę;

o  skutecznej komunikacji;

o  udzielania pomocy rówieśnikom i bliskim.


Kiedy:

 • Czwartki po południu (dokładna godzina spotkań zostanie ustalona podczas spotkania organizacyjnego),
 • po ok. 2 godziny,
 • planowane zakończenie – czerwiec 2023 r.

W ramach ukończenia całego cyklu spotkań uczestnicy otrzymują certyfikaty sygnowane przez Gminę Miasta Toruń.


PROPONOWANE BLOKI TEMATYCZNE

 1. Uczestnictwo w grupie
 • Poznanie się, ustalenie praw i zasad
 1. Ty i ja – jak rozmawiać? Doskonalenie umiejętności porozumiewania się. Trening interpersonalny  
 • Wyzwania i możliwości w komunikowaniu się
 • Komunikacja niewerbalna
 1. Trening umiejętności intrapersonalnych
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
 • Wzmacnianie samoświadomości oraz pozytywnego obrazu samego siebie
 • Udzielanie i przyjmowanie pozytywnych informacji zwrotnych
 1. Radzenie sobie ze stresem. Rozwiązywanie konfliktów
 • Zrozumienie istoty i przyczyn stresu, poznanie czynników stresogennych i własnej odporności na stres
 • Sposoby relaksacji
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 1. Asertywność, sztuka odmawiania, indywidualność czy konformizm?
 • Sztuka rozpoznawania zachowań asertywnych
 • Trening umiejętności asertywnych
 1. Zdrowie psychiczne
 • Depresja, samookaleczenia, zaburzenia odżywania – jak rozpoznać, jak pomóc?
 1. Uzależnienia (chemiczne i behawioralne)
 • Poznanie podstawowych pojęć, identyfikacja środków psychoaktywnych (nielegalnych i legalnych)
 • Przedstawienie mechanizmów psychologicznych oraz faz uzależnienia
 • Konsekwencje zdrowotne, psychospołeczne
 • Trening umiejętności udzielania pomocy. Formy pomocy specjalistycznej
 1. Podsumowanie zrealizowanego Programu 
 • Informacje zwrotne, wypełnienie końcowych ankiet ewaluacyjnych
 • Uroczyste wręczenie certyfikatów

SPODZIEWANE EFEKTY

 • Zwiększenie poczucia własnej wartości;
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych;
 • Zdobycie rzetelnej wiedzy o uzależnieniach, zdrowiu psychicznym;
 • Promowanie zdrowego stylu życia (bez środków chemicznych);
 • Umiejętność nawiązywania i kształtowanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami;
 • Przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w grupach rówieśniczych;
 • Rozwój zainteresowań;
 • Zdobycie umiejętności odmawiania i zachowań asertywnych;
 • Zdobycie umiejętności udzielania pomocy poprzez rozmowy pierwszego kontaktu, rozmowy motywacyjne, wskazanie placówek specjalistycznych dla osób zainteresowanych.

METODY I TECHNIKI PRACY

 • Burza mózgów, dyskusje;
 • Mini wykład;
 • Drama;
 • Debata oksfordzka;
 • Wizualizacja;
 • Medytacja;
 • Praca w małych grupach, parach, indywidualnie;
 • Rysunek;
 • Happeningi;
 • oraz inne 🙂 

REALIZATORZY PROGRAMU
Program realizowany jest przez psychologów, specjalistów terapii uzależnień, pedagogów – pasjonatów swojej pracy!

Spotkanie organizacyjne:

28.02.2023 godz. 16:30

Jęczmienna 10/7 (III piętro), Toruń

Zapraszamy!

Więcej Toruńskie Spotkanie Kopernikańskie

Toruńskie Spotkanie Kopernikańskie

Towarzystwo Miłośników Torunia i Muzeum Diecezjalne w Toruniu zapraszają na kolejne: „Toruńskie Spotkanie Kopernikańskie”, tym razem poświęcone edukacji szkolnej Mikołaja Kopernika. O faktach i przypuszczeniach dotyczących tego ważnego etapu życia wielkiego astronoma opowie profesor Krzysztof Mikulski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Spotkanie odbędzie się w czwartek 2 marca 2023 r. w siedzibie Muzeum Diecezjalnego przy ul. Żeglarskiej 7 w Toruniu. 

Serdecznie zapraszamy!

Więcej Drzwi Otwarte

Drzwi Otwarte

Zapraszamy do Jedynki na Drzwi Otwarte – 1 kwietnia 2023r.

Więcej informacji już wkrótce… 🥳

Więcej Fotorelacja z Urodzin Patrona

Fotorelacja z Urodzin Patrona

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z jedynkowych obchodów 550. rocznicy urodzin Patrona. Fotografie autorstwa utalentowanych: Kasi Krzyżanowskiej, Jakuba Lelewskiego oraz Dominiki Hillar.

Więcej Uroczyste obchody urodzin Mikołaja Kopernika rozpoczęte

Uroczyste obchody urodzin Mikołaja Kopernika rozpoczęte

16 lutego 2023 r. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego odbyła się 51. uroczysta sesja Rady Miasta Torunia, zorganizowana z okazji obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Jedynka dostała pamiątkowy medal i dyplom wręczony przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Torunia profesora Marcina Czyżniewskiego. W imieniu Społeczności I LO medal odebrała Dyrektor Hanna Wrycza-Wilińska.

Wręczenie medali oraz dyplomów przedstawicielom toruńskich placówek

Pamiątkowym medalem wybitym specjalnie z okazji obchodów Roku Mikołaja Kopernika uhonorowane zostały osoby i instytucje życia publicznego szczególnie zasłużone w Toruniu, w Polsce i w świecie dla zachowania tradycji kopernikańskiej. Medal został zaprojektowany przez profesor Alicję Majewską: toruńską mistrzynię medalierstwa oraz obiektu rzeźbiarskiego, związaną z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Na awersie medalu znajdują się: napis „Mikołaj Kopernik”, portret astronoma, zarys kręgów planetarnych z Ziemią oraz daty „1473-2023”. Na rewersie umieszczono: personifikowane Słońce ponad panoramą toruńskiej starówki, napisy „Toruń” oraz „550”, a także kręgi planetarne z Merkurym, Wenus i Ziemią.

Kopernikański medal okolicznościowy nadano również toruńskim placówkom oświatowym:

 • I Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika,
 • Szkole Podstawowej nr 7 im. Mikołaja Kopernika,
 • Przedszkolu Miejskiemu nr 13 im. Mikołaja Kopernika.
Więcej Obchody urodzin Patrona 🎁

Obchody urodzin Patrona 🎁

Zestawienie uroczystości z okazji obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika

17 luty 2023r. – piątek

Obchody urodzin Patrona w szkole:

1. W najbliższy piątek 17.02.2023r. szkolny pochód pod pomnik Patrona odbędzie się w godzinach 10:45-11:30. Uroczystemu przemarszowi towarzyszyć będzie muzyka, śpiew zebranych oraz tańczący Kopernik ☺ Nie zabraknie zabaw, słodkiego poczęstunku dla uczniów.

W murach szkoły oprócz zabaw i szkolnego pochodu będzie możliwość zrobienia zmywalnych kopernikańskich tatuaży. Od lutego zaczynają się również edycje szkolnych konkursów z nagrodami – śledźcie profil szkoły oraz stronę Biblioteki a nic wam nie umknie. Szykujcie swoje umiejętności na przejście kopernikańskiego escape room w Bibliotece szkolnej.

2. 17 luty 2023r.  Wyjście klas I LO do Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium Toruń na seans
w dwóch turach.

3. 17 luty 2023r. godz. 17:00 –  Quiz Wiedzy o Mikołaju Koperniku – Dwór Artusa – Zapraszamy uczniów i uczennice do udziału w Quizie Wiedzy o Mikołaju Koperniku! Wielki quiz z nagrodami odbędzie się w toruńskim Dworze Artusa przy Rynku Staromiejskim 6. Zgłaszać można się indywidualnie lub w grupach. Quiz odbędzie się w interaktywnej formule.
Więcej informacji na stronie: Quiz wiedzy o Mikołaju Koperniku Centrum Kultury Dwór Artusa

4. 17 luty 2023r. 19:00 Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny serdecznie zaprasza uczniów na próbę generalną musicalu„Kręci się?!”, która odbędzie się w Pałacu Dąmbskichul. Żeglarska 8 w Toruniu. – Zapisy w sekretariacie do środy 15.02.2023 do 8:30 lub mailowo: sekretariat@lo1.edu.torun.pl

18 luty 2023r. – sobota

1. 18 luty 12:00 – Ogólnopolska wystawa plenerowa ,,Kiedy ziemia przestała być centrum wszechświata” przed siedzibą Archiwum Państwowego w Toruniu ul. Plac Rapackiego 4

2. Toruńska Agenda Kulturalna – Chcemy zaprosić na Przyjęcie Urodzinowe Mikołaja Kopernika 18 lutego, który na co dzień spogląda na swoje miasto sprzed Ratusza. Postanowiliśmy tego dnia oprowadzić go po swoim mieście. Przy pomocy i z udziałem Teatru Baj Pomorski przygotowujemy specjalną czterometrową mobilną figurę Mikołaja Kopernika i z nią kolorową wesołą paradą ruszymy o godz. 14.15 z Rynku Nowomiejskiego ulicami na Rynek Staromiejski. Nie zabraknie tortu i innych atrakcji

20 luty 2023r. – poniedziałek

1. 20 luty 2023r. Wyjście klasy 1D na warsztaty w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy ,,Piknik KOPERNikański”

Zapraszamy do  świętowania razem z Toruniem: https://www.torun.pl/pl/kopernik550

Więcej Nowe świadczenie dla dorosłych osób niepełnosprawnych

Nowe świadczenie dla dorosłych osób niepełnosprawnych

Od 01.01.2023 r. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie przyjmuje wnioski na nowe świadczenie pieniężne dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Toruń.

Więcej informacji: https://tcsr.torun.pl/nowe-swiadczenie-dla-pelnoletnich-osob-niepelnosprawnych-w-stopniu-znacznym/

Kto może się ubiegać o świadczenie?

Zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Toruń pełnoletnie osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o:

znacznym stopniu niepełnosprawności,
całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji,
zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
niezdolności do samodzielnej egzystencji
i jednocześnie posiadające prawo do świadczenia uzupełniającego w kwocie 500 zł, o którym mowa w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1006 i poz. 1692) lub prawo do zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.),