Autor: sekretariat

Więcej Przerwa w dostawie ciepła 18.11.2021

Przerwa w dostawie ciepła 18.11.2021

Drodzy Uczniowie,

dnia 18.11.2021 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepła do całego budynku szkoły z powodu prac remontowych sieci ciepłowniczej. Dostosujcie swoje ubiory na jutrzejszy dzień adekwatnie do temperatury podczas dnia oraz zjawisk atmosferycznych.

Więcej Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Ilość osób zarażonych wirusem Covid-19 gwałtownie rośnie, w tej sytuacji proszę zadbajmy o bezpieczeństwo nas wszystkich. Stosujmy podstawowe zasady zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego

– w częściach wspólnych w budynkach szkoły obowiązuje  zasłanianie nosa i ust, maseczki w razie potrzeby są dostępne w portierni i w sekretariacie

-w przypadku złego samopoczucia, objawów infekcji  młodzież pozostaje w domu, analogiczna sytuacja  dotyczy pracowników szkoły

– obowiązuje stosowanie podstawowych zasad higieny- częste mycie rąk, dezynfekcja (stojaki z pomiarem temperatury i dozownikiem do dezynfekcji znajdują się w każdym budynku, dodatkowo płyny do dezynfekcji są w każdej klasie)

 Dziękuję za zrozumienie

Hanna Wrycza-Wilińska

Więcej XII Toruńskie Dni Kariery, V Targi Pracy

XII Toruńskie Dni Kariery, V Targi Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia zaprasza na XII Toruńskie Dni Kariery

„KARIERA W SIECI”, które odbędą się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego.

Inauguracja on-line

25.10.2021r, godz. 11:00

Zmiany, które zachodzą na rynku pracy i w systemie edukacji  rodzą potrzebę ścisłej współpracy 
i wymiany doświadczeń oraz wiedzy pomiędzy doradcami zawodowymi a specjalistami rynku pracy oraz pracodawcami. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie tworzymy miejsce, w którym specjaliści
w obszarze edukacji i rynku pracy mają okazję podjąć współpracę, w celu ułatwienia osobom młodym, wkraczającym na rynek pracy, podejmowania  świadomych i  konsekwentnych decyzji zawodowych.

Prosimy o zgłoszenia chęci udziału poprzez formularz zamieszczony pod adresem:

https://forms.gle/yrB1hoxAcAUTPj1UA

Więcej Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Zbliża się sezon przeziębieniowo – grypowy, teraz także covidowy i poziom zachorowań rośnie, proszę więc w naszym wspólnym interesie pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, czyli o częstym myciu rak, dezynfekcji i maseczkach w częściach wspólnych w budynkach.

Wszyscy chcemy pracować stacjonarnie 🙂

 Link do wytycznych:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Hanna Wrycza-Wilińska

Więcej Stypendium „Humaniści na start!”

Stypendium „Humaniści na start!”

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Stypendia przyznawane będą za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia).

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

– uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50,

– uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie nr 1 do Regulaminu lub tytuł laureata, finalisty lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętych w wykazie nr 2 do Regulaminu,

– uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Nabór zakończymy 30 września 2021 r.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Humaniści na start!.

W przypadku pytań informacji udziela:

Renata Topolewska
tel. 883 353 678
e-mail: r.topolewska@kujawsko-pomorskie.pl