BIP

BIP

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznacza się p.Annę Grzybowską.

Kontakt:

  • a.grzybowska@tcuw.torun.pl
  • tel. 56 611 89 92

Sprawozdania finansowe opublikowane zostały na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

https://tcuw.torun.pl/bip,8.html