DOKĄD PO POMOC

Instytucje wspierające:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Toruń, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6 (siedziba poradni)

tel. (56) 622 46 17, (56) 648 10 41, 65 622 29 91, 798 855 963

strona internetowa: www.ppp.torun.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Oddział Kliniczny Psychiatrii Młodzieży

ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

Sekretariat Oddziału 56 679 57 27, koordynator 56 679 57 63 

Gabinet lekarski  56 679 57 33,  56 679 57 93

Gabinet psychologa 56 679 57 34

https://www.wszz.torun.pl/oddzialy/szpital-psychiatryczny/oddzialy/oddzial-kliniczny-psychiatrii-mlodziezy/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Toruń, ul. Słowackiego 118A,

tel. (56) 65 08 565

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu Toruń, ul. Marii Skłodowskiej – Curie  80 F

tel. 56 477 00 91,   56 477 00 92

strona internetowa: www.mopr.torun.pl

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem „Spoza”

Toruń, ul. Gerarda Pająkowskiego 44/52

tel. 453 407 987, w godzinach 8:00 – 16:00  oraz 693 338 596 w godzinach 16:00 – 18:00

strona internetowa: https://spoza.org/

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia

Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1

tel. 56 622 68 31, 507 871 735

http://www.wotuiw.torun.pl/

Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień (CMOLU)

Toruń, ul. Włocławska 233,

sekretariat (przyjęcia, formalności) tel 501 113 901

dyżurka (terapeuci) tel 56 621 61 27,  609 588 908

http://www.wotuiw.torun.pl/

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałąnia Uzależnieniom

Toruń, ul. Jęczmienna 10/7

tel. 56 652 23 94,

https://www.tppu.org/

Towarzystwo „Powrót z U”

Toruń, ul. Jęczmienna 10

tel. 56 622 62 14, 884 004 003

http://powrotzutorun.blogspot.com/ 

Stowarzyszenie Wędka

Toruń, ul. Jęczmienna 10

tel. 889 264 889

wedka@wedka.org

Fundacja Pomocy Samotnym Matkom

Toruń, ul. Jęczmienna 10

tel. 56 652 23 71

www.fundacja-psm.torun.pl

adres e-mail: biuro@fundacja-psm.torun.pl

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji „Mateusz”

Toruń, ul. Tadeusza Kościuszki 77/79

tel. 660 839 163

TELEFONY ZAUFANIA: 

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka

tel. 22 484 88 01

Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Toruń, ul. M. Skłodowskiej – Curie 73

tel. 800 154 030 dostępny bezpłatnie, w godz. 17.00 – 21.00

Telefon Zaufania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

tel. 56 622 00 00 

poniedziałek-piątek 19:00 – 21:00.

„Pomagamy”

całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

tel. 800 800 605

Pomarańczowa linia dla rodziców, których dzieci mają problem alkoholowy, problem z środkami psychoaktywnymi

tel. 801 140 068

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 20:00

e-mail: pomoc@pomaranczowalinia.pl

Telefon Zaufania HIV/AIDS

tel. 801 888 448

Czynny poniedziałek – piątek 9.00 – 21.00

Rzecznik Praw Dziecka 

800 12 12 12 numer bezpłatny

Poniedziałek – piątek 8.15-20.00

Rzecznik Praw Obywatelskich

tel. 800 676 676 – infolinia

poniedziałek 10-18, wt – pt 8-16

Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

tel. 116 111 – całodobowy, 7 dni w tygodniu

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci                              tel. 800 100 100   poniedziałek – piątek 12.00-15.00

Telefon alarmowy w sprawie zaginionego dziecka

tel. 116 000 całodobowy i bezpłatny

www.zaginieni.pl

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 120 002 dostępny całodobowo

http://www.niebieskalinia.org/

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie  Emocjonalnym tel. 116 123 numer bezpłatny

od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 22.00

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tel. 800 120 226   numer bezpłatny

dostępny od poniedziałku do piątku 9.30 -15.30

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”                tel. 801 199 990 bezpłatne, dostępny codziennie od 16.00 do 21.00

Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”

tel. 801 889 880 dostępny codziennie od 17.00 do 22.00

www.uzaleznieniabehawioralne.pl

Telefon grupy edukatorów seksualnych „PONTON”

tel. 22 635 93 92 dostępny w piątek od 9.00 do 17.00

www.ponton.org.pl

Telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele tel. 800 280 900 dostępny we wtorek od 19.00 do 22.00

www.zranieni.info

Linia wsparcia dla osób po stracie bliskich

tel. 502 511 138 dostępny bezpłatnie od poniedziałku do piątku od 9:00 do 21:00 http://www.naglesami.org.pl/

Tumbolinia

tel. 800 111 123 dostępna poniedziałek – piątek 12.00 – 18.00

www.tumbopomaga.pl/

UMBRA Grupa Poszukiwawczo-Śledcza

zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych i ukrywających się

tel. 505 920 051