DOKĄD PO POMOC

Instytucje wspierające:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Toruń, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6

tel. (56) 622 46 17, (56) 648 10 41, 65 622 29 91,  798 855 963

www.ppp.torun.pl

Plan dyżurów w punktach konsultacyjnych na 2023r.:


Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Toruń, ul. Adama Mickiewicza 24

tel. 56 679 58 12


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40c,

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

Toruń, ul. M. Skłodowskiej –Curie 82-84

tel. (56) 477-00-91, (56) 477-00-92

www.mopr.torun.pl


Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1

tel. 56 622 68 31, 507 871 735

http://www.wotuiw.torun.pl/


Towarzystwo „Powrót z U”

Toruń, ul. Jęczmienna 10

tel. 56 622 62 14, 884 004 003

http://powrotzutorun.blogspot.com/


Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „Zdrowa Rodzina”

Toruń, ul. Kościuszki 23

tel. (56)  623 23 62

Punkt Informacyjno – Interwencyjny – 13.30-18.30


Stowarzyszenie Wędka

Toruń, ul. Jęczmienna 10

tel. 889 264 889

wedka@wedka.org


Fundacja Pomocy Samotnym Matkom

Toruń, ul. Jęczmienna 10

tel. 56 652 23 71

www.fundacja-psm.torun.pl


Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji „Mateusz”

Toruń, ul. Tadeusza Kościuszki 77/79

tel. 660-839-163


TELEFONY ZAUFANIA:

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka

tel. 22 48488 01


„Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”

Toruń, ul. M. Skłodowskiej –Curie 73

tel. 800 154 030 dostępny bezpłatnie w godz. 17.00 – 21.00


„Młodzieżowy telefon zaufania”

tel. 56 622 00 00

poniedziałek-piątek 19:00 – 21:00.


„Pomagamy”

całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców

tel. 800 800 605


Pomarańczowa linia dla rodziców, których dzieci mają problem alkoholowy

tel.  801 140 068

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00

e-mail pomoc@pomaranczowalinia.pl


Telefon Zaufania HIV/AIDS

tel. 800 888 448

Czynny poniedziałek – piątek 9.00-21.00


Rzecznik Praw Dziecka

800 12 12 12 numer bezpłatny

Poniedziałek – piątek 8.15-20.00


Rzecznik Praw Obywatelskich

tel. 800 676 676 – infolinia

poniedziałek 10-18, wt – pt 8-16

Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

tel. 116 111 -całodobowy

https://116111.pl/


Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

tel. 800 100 100 poniedziałek – piątek 12.00-15.00


Telefon alarmowy w sprawie zaginionego dziecka

tel. 116 000 całodobowy i bezpłatny

www.zaginieni.pl


Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

tel. 800 120 002 dostępny całodobowo

http://www.niebieskalinia.org/


Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

tel. 116 123 numer bezpłatny

od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 22.00


Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

tel.800 120 226 numer bezpłatny

dostępny od poniedziałku do piątku 9.30 -15.30


Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”

tel.801 199 990 dostępny codziennie od 16.00 do 21.00

Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”

tel.801 889 880 dostępny codziennie od 17.00 do 22.00

www.uzaleznieniabehawioralne.pl


Telefon grupy edukatorów seksualnych „PONTON”

tel.22 635 93 92 dostępny w piątek od 16.00 do 20.00

www.ponton.org.pl


Telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele

tel.800 280 900 dostępny we wtorek od 19.00 do 22.00

www.zranieni.info


Linia wsparcia dla osób po stracie bliskich

tel. 800 108 108 dostępny bezpłatnie od poniedziałku do piątku od 14:00 do 20:00

http://www.naglesami.org.pl/


Tumbolinia

tel.800 111 123 dostępna poniedziałek –piątek 12.00-18.00

www.tumbopomaga.pl/

Telefon zaufania i bezpłatny czat internetowy dla uczniów przeżywających trudności 

tel. 800 12 12 12

www.brpd.gov.pl