Dołącz do nowej edycji Programu Młodzieżowych Liderów luty – czerwiec 2023

TRWA NABÓR!

https://tppu.org/aktualnosci/271-dolacz-do-nowej-edycji-programu-mlodziezowych-liderow-luty-czerwiec-2023

Ruszamy z kolejną edycją programu Młodzieżowych Liderów!  Zapraszamy osoby z klas 1-4 szkół średnich na treningi umysłu i ducha 💪  Niezależnie, czy szukasz wewnętrznej siły, czy jesteś osobą zawsze gotową do działania! Spotkanie organizacyjne, na którym dowiesz się co będziemy robić, odbędzie się 28 lutego (wtorek) o godz. 16:30 w naszej siedzibie w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 10/7 (III piętro).

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia realizowany jest nieprzerwanie od 2001 r. ciesząc się uznaniem uczestników oraz instytucji współpracujących przy jego realizacji. Pod mecenatem Urzędu Miasta Torunia.

Uczestnictwo jest bezpłatne.


Dla kogo:

 • Osoby w wieku 14 – 18 lat

o  zainteresowane własnym rozwojem i pomocą innym,

o  niezażywające środków psychoaktywnych!

 Co:

 • Sesje warsztatowo szkoleniowe;
 • Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży;
 • Dostarczenie rzetelnych informacji o zdrowiu psychicznym, uzależnieniach oraz sposobach im zapobiegania;
 • Rozwój osobisty uczestników – m.in. przez zdobycie oraz wzrost umiejętności:

o  radzenia sobie z wyzwaniami, stresem;

o  wpływu na swoją samoocenę;

o  skutecznej komunikacji;

o  udzielania pomocy rówieśnikom i bliskim.


Kiedy:

 • Czwartki po południu (dokładna godzina spotkań zostanie ustalona podczas spotkania organizacyjnego),
 • po ok. 2 godziny,
 • planowane zakończenie – czerwiec 2023 r.

W ramach ukończenia całego cyklu spotkań uczestnicy otrzymują certyfikaty sygnowane przez Gminę Miasta Toruń.


PROPONOWANE BLOKI TEMATYCZNE

 1. Uczestnictwo w grupie
 • Poznanie się, ustalenie praw i zasad
 1. Ty i ja – jak rozmawiać? Doskonalenie umiejętności porozumiewania się. Trening interpersonalny  
 • Wyzwania i możliwości w komunikowaniu się
 • Komunikacja niewerbalna
 1. Trening umiejętności intrapersonalnych
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć
 • Wzmacnianie samoświadomości oraz pozytywnego obrazu samego siebie
 • Udzielanie i przyjmowanie pozytywnych informacji zwrotnych
 1. Radzenie sobie ze stresem. Rozwiązywanie konfliktów
 • Zrozumienie istoty i przyczyn stresu, poznanie czynników stresogennych i własnej odporności na stres
 • Sposoby relaksacji
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 1. Asertywność, sztuka odmawiania, indywidualność czy konformizm?
 • Sztuka rozpoznawania zachowań asertywnych
 • Trening umiejętności asertywnych
 1. Zdrowie psychiczne
 • Depresja, samookaleczenia, zaburzenia odżywania – jak rozpoznać, jak pomóc?
 1. Uzależnienia (chemiczne i behawioralne)
 • Poznanie podstawowych pojęć, identyfikacja środków psychoaktywnych (nielegalnych i legalnych)
 • Przedstawienie mechanizmów psychologicznych oraz faz uzależnienia
 • Konsekwencje zdrowotne, psychospołeczne
 • Trening umiejętności udzielania pomocy. Formy pomocy specjalistycznej
 1. Podsumowanie zrealizowanego Programu 
 • Informacje zwrotne, wypełnienie końcowych ankiet ewaluacyjnych
 • Uroczyste wręczenie certyfikatów

SPODZIEWANE EFEKTY

 • Zwiększenie poczucia własnej wartości;
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych;
 • Zdobycie rzetelnej wiedzy o uzależnieniach, zdrowiu psychicznym;
 • Promowanie zdrowego stylu życia (bez środków chemicznych);
 • Umiejętność nawiązywania i kształtowanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami;
 • Przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w grupach rówieśniczych;
 • Rozwój zainteresowań;
 • Zdobycie umiejętności odmawiania i zachowań asertywnych;
 • Zdobycie umiejętności udzielania pomocy poprzez rozmowy pierwszego kontaktu, rozmowy motywacyjne, wskazanie placówek specjalistycznych dla osób zainteresowanych.

METODY I TECHNIKI PRACY

 • Burza mózgów, dyskusje;
 • Mini wykład;
 • Drama;
 • Debata oksfordzka;
 • Wizualizacja;
 • Medytacja;
 • Praca w małych grupach, parach, indywidualnie;
 • Rysunek;
 • Happeningi;
 • oraz inne 🙂 

REALIZATORZY PROGRAMU
Program realizowany jest przez psychologów, specjalistów terapii uzależnień, pedagogów – pasjonatów swojej pracy!

Spotkanie organizacyjne:

28.02.2023 godz. 16:30

Jęczmienna 10/7 (III piętro), Toruń

Zapraszamy!