Działalność punktów konsultacyjnych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu.

Szanowni Państwo.

Z przyczyn kadrowych i organizacyjnych ograniczamy działalność punktów konsultacyjnych realizowanych poza Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu

Punkty konsultacyjne z dnia 18.04.2023 roku w Szkole Podstawowej nr 9 w Toruniu, 20.04.2023 roku w Szkole Podstawowej nr 5 w Toruniu, 04.05.2023 roku w Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu, 18.05.2023 w Szkole Podstawowej nr 7 oraz 06.06.2023 roku w Szkole Podstawowej nr 11 w Toruniu zostają odwołane. 

Pozostałe punkty konsultacyjne pozostają aktualne.