Historia szkoły

Liceum Ogólnokształcące jest jedną z najstarszych szkół. Mamy za sobą już ponad 440 lat tradycji. A oto kilka ważniejszych dat w dziejach naszej szkoły:

  • 1568 ze szkoły miejskiej przy kościele św. Jana (tam pierwsze nauki pobierał Mikołaj Kopernik) powstaje Schola Thorunienis (w wyniku podpisania ordynacji szkolnej powołującej do życia gimnazjum toruńskie).
  • 1594 szkoła zostaje przekształcona w Gimnazjum Akademickie, a więc uczelnię półuniwersytecką promieniującą intelektualnie na całą północną Polskę, posiadającą własną drukarnię i świetnie wyposażoną bibliotekę.
  • 1855 szkoła przenosi się do nowego gmachu przy ulicy Zaułek Prosowy, który to gmach służy nam do dziś.
  • 1926 nadano szkole imię Mikołaja Kopernika. Gimnazjum toruńskie było uważane za jedną z najlepszych szkół w Polsce.
  • 1939 – 1945 ponad 200 profesorów i wychowanków straciło życie.
  • 1968 w auli liceum wmurowano tablicę upamiętniającą profesorów i wychowanków zmarłych w czasie II Wojny Światowej.
  • 1998 z okazji 430 rocznicy istnienia szkoły odbył się zjazd absolwentów. Powołane zostało do życia Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO “Nicolaus” wspierające działania szkoły.