Historia Sztandaru

  • 18 stycznia 1920 roku wkroczyły do Torunia wojska polskie. Po ponad 120 latach pruskiego ucisku otworzył się nowy okres w dziejach miasta i nowy okres w dziejach gimnazjum.
  • 4 lutego 1920 roku odbyła się uroczystość otwarcia pierwszego, całkowicie już polskiego gimnazjum z klasami typu klasycznego i humanistycznego.
  • W 1921 roku odbyła się pierwsza polska matura.
  • 1 marca 1928 roku nadano zakładowi oficjalną nazwę Państwowe Gimnazjum im. M. Kopernika w Toruniu.
  • 26 kwietnia 1931 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia na ręce ówczesnego dyrektora dr Edwarda Rzeszewskiego sztandaru ufundowanego przez opiekę rodzicielską. Na sztandarze wraz z godłem państwowym umieszczono hasła: “Ojczyzna – Nauka – Cnota” i napis “Państwowe Gimnazjum Męskie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu” zaś wraz z portretem patrona napis “Terrae Motor Solis Caelique Stator”, tzn. “ten, który poruszył Ziemię, zatrzymał Słońce i Niebo”. Na sztandarze zostały umieszczone także herb Torunia i Gryf Pomorski.
  • Po wkroczeniu wojsk radzieckich w dniu 1 lutego 1943 inauguracja działalności szkoły nastąpiła już 15 marca.
  • 26 kwietnia 1945 roku odbyła się na Wałach Gen. Sikorskiego uroczystość przekazania sztandaru zrabowanego przez Niemców i znalezionego w Tylży po zdobyciu miasta przez oficera radzieckiego – Polaka. Sztandar przesłano do Moskwy na ręce ambasadora polskiego, stamtąd przekazano go do Ministerstwa Oświaty, skąd minister dr Stanisław Skrzeszewski przywiózł go do Torunia i przekazał młodzieży przez ręce dyrektora Ryszarda Boszki.
  • 3 marca 1956 roku z okazji 483. rocznicy urodzin patrona i 100. rocznicy przeniesienia gimnazjum do nowego obiektu przy Zaułku Prosowym (uroczyste przenosiny 26 kwietnia 1855 roku) przez ręce dyrektora szkoły Antoniego Napierskiego przekazany przodownikom nauki został nowy sztandar, który zawierał napis “I Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego im. M. Kopernika w Toruniu”. Druga strona pozostała bez zmian.
  • Obecny sztandar, ufundowany został przez V Zjazd Absolwentów z okazji jubileuszu 430-lecia szkoły, który odbywał się w dniach 23-25 października 1998 roku. Na sztandarze wrócono do historycznej nazwy Gimnasium Academicum Thoruniensis i umieszczono nazwę współczesną, tj. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po raz trzeci druga strona sztandaru nie uległa zmianie.