Dla niepełnosprawnych - przejdź do treści strony

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej jest jedynym ogólnopolskim konkursem lingwistycznym. Stanowi eliminacje do międzynarodowej olimpiady lingwistycznej – jednej z 13 międzynarodowych olimpiad naukowych.

Do osiągnięcia sukcesu w zawodach nie są wymagane umiejętności językoznawcze ani znajomość języków obcych (choć czasami może to być pomocne). Wystarczy umiejętność logicznego myślenia, analizy danych i wyciągania wniosków na podstawie przesłanek dotyczących egzotycznych lub nieistniejących języków.

Zachęcamy do udziału w etapie szkolnym tej Olimpiady, który odbędzie się w czwartek,  08.11.2018 w godz. 8.00 – 10.00 w auli naszej szkoły. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia – do 06.11.2018.

Wszystkich zainteresowanych prosimy zapoznać się z regulaminem na stronie Olimpiady:

http://math.uni.wroc.pl/fmw/dla-uczni%C3%B3w-lingwistyka-matematyczna/olimpiada-lingwistyczna/olimpiada-lingwistyki-matematycznej

UWAGA!  Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemne zgody (formularz zgody znajduje się u dołu tej strony)

Zapraszamy do udziału 🙂

Agata Jurkowska i Dorota Masłowska