Dla niepełnosprawnych - przejdź do treści strony

Rekrutacja 2018 – listy Kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

W szkole zostały opublikowane listy Kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły (PARTER, budynek główny). Komisja Rekrutacyjna do dnia 13.07.2018r. do godz. 10.00. przyjmuje oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginały zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone wcześniej. Prosimy również o dostarczenie 3 zdjęć.

Wyniki rekrutacji można również sprawdzić logując się na konto utworzone podczas rejestracji wniosku.

Kandydaci niezakwalifikowani do szkoły proszeni są o zgłoszenie się do Komisji Rekrutacyjnej (budynek A) w celu zasięgnięcia informacji na temat dalszego postępowania.

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej:

piątek 6.07.2018r. do godz. 15.00

poniedziałek 9.07.2018r.- czwartek 12.07.2018r. w godz. 8.00 – 15.00

piątek 13.07.2018r. w godz. 8.00 – 10.00

UWAGA!
W przypadku, kiedy kandydat został zakwalifikowany do szkoły z niższej preferencji, a oryginały dokumentów zostały złożone razem z wnioskiem do szkoły pierwszej preferencji, należy odebrać dokumenty ze szkoły pierwszej preferencji i złożyć do właściwej szkoły do, której kandydat został zakwalifikowany.

W przypadku niepotwierdzenia woli nauki w określonym terminie, kandydat zostaje skreślony z listy kandydatów zakwalifikowanych.