Dla niepełnosprawnych - przejdź do treści strony

Rekrutacja – Uwaga Kandydaci

Szanowni Kandydaci,

przypominamy, że w poniedziałek (17.06.2019 godz.15:00) zakończy się I etap rekrutacji (rejestracja kandydatów/wybór preferencji). Wszyscy Kandydaci muszą w tym terminie złożyć w szkole I wyboru wydrukowany i podpisany przez Kandydata i jego Rodziców/Opiekunów wniosek o przyjęcie do wybranych szkół (niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie odrzuceniem wniosku i brakiem możliwości udziału w dalszych krokach rekrutacji).