Dla niepełnosprawnych - przejdź do treści strony

Sukces w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości Edycja 2018

Ogromny sukces młodzież naszej szkoły odniosła w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości Edycja 2018. Uczestnicząc w Olimpiadzie „Zwolnieni z teorii” uczniowie przygotowali dwa projekty: jedna grupa projektowa przygotowała Koncert dla Seniora, druga –  w kilku szkołach podstawowych  przeprowadziła warsztaty na temat pasji z uczniami klas trzecich. Projekty zostały bardzo wysoko ocenione przynosząc szkole zaszczytny tytuł  „Szkoła Kompetencji Przyszłości”. Tytuł taki za najlepsze projekty otrzymało 140 szkół w Polsce. Nasza szkoła uplasowała się na 74 miejscu w kraju i 3 miejscu w województwie.  Jest jedyną wyróżnioną szkołą z Torunia.

Serdeczne gratulacje

Zwolnieni z Teorii to pierwsza praktyczna olimpiada, w której uczniowie mają za zadanie zrealizowanie własnego projektu społecznego, czyli lokalnej inicjatywy zmieniającej otoczenie na lepsze. Powstała w 2014 roku, by dać każdemu młodemu człowiekowi możliwość tworzenia własnych projektów społecznych i nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: zarządzanie projektami, współpraca, komunikacja czy przywództwo.

Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi kompetencji praktycznych uczniów. Tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Tytuł “Szkoła Kompetencji Przyszłości” otrzymały szkoły,  których uczniowie najlepiej poradzili sobie z wyzwaniem zarządzania projektem, autoprezentacji czy pracy w zespole. To kompetencje przyszłości, które pozwolą uczestnikom nie tylko poradzić sobie na rynku pracy i prowadząc własną firmę, ale też rozwinąć zaangażowanie społeczne.