Konferencja w Młynie Wiedzy

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w dniu 27 września organizuje konferencję inaugurującą projekt PROJEKTY BADAWCZE W CNMW DLA KAŻDEGO!

Działanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Oprócz konferencji, w trakcie której zostaną wygłoszone trzy wykłady poświęcone możliwościom zaangażowania się w projekty z zakresu nauki obywatelskiej, powstawaniu fake newsów w nauce (i nie tylko) oraz najnowszym sposobom rozbudzania ciekawości, odbędą się również warsztaty z autoprezentacji. Chcemy także utworzyć zespoły badawcze, które przy wsparciu naszych pracowników i sprzętu będą mogły zrealizować autorskie prace badawcze. 
Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu i zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród społeczności szkolnej.
Informacje/program/formularze zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej: https://mlynwiedzy.org.pl/projekty-badawcze-konferencja/.