Laureat Olimpiady Statystycznej

Filip Pieczątkiewicz z klasy 3Bg uzyskał tytuł laureata Olimpiady Statystycznej.

Gratulujemy!