Dla niepełnosprawnych - przejdź do treści strony

Dokąd po pomoc?

DOKĄD PO POMOC?

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Toruń, ul. Prosta 4
tel. (56) 622 46 17, (56) 622 29 91
www.ppp.torun.pl

„Młodzieżowy telefon zaufania”
tel. (56) 621 12 30

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 40c,
Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego
tel. (56) 650 85 64, godz.7.30 ? 20.00
www.mopr.torun.pl

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień
Toruń ul. Kasztanowa 16
tel./fax (56) 645 89 96
www.moeipu.pl
Pomarańczowa linia dla rodziców, których dzieci mają problem alkoholowy
pon. – śr., pt 7.00 – 15.00, czw. 7.00 – 19.00, 0 801 140 068
Grupa wsparcia dla kobiet ofiar przemocy w rodzinie

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Toruń, ul.. Plac Św. Katarzyny 9,
tel./fax (56) 655 52 70,
ptzntorun.wikidot.com

Woj. Ośr. Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1
tel. (56) 622 23 40, (56) 623 62 14
www.wotuiw.torun.pl

Towarzystwo „Powrót z U”
Toruń, ul Jęczmienna 10
Poradnia Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia
tel. (56) 622 62 14 (56) 652 23 94, (56) 655 52 70
bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=37810?

Biuro Rzecznika Praw Ofiar
Rzecznik Praw Dziecka
Toruń, ul. Słowackiego 114,
tel. (56) 659 13 99 codziennie 8.00 – 22.00
www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_contact

„Niebieska Linia” – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
0 800 154 030 (numer bezpłatny) w godz. 17.00 – 21.00
www.niebieskalinia.pl