mLegitymacja

mLegitymacja – jak to działa?

Już nie zapomnisz o legitymacji szkolnej

Kolejność działań:

1. Złóż wniosek o wydanie mLegitymacji w sekretariacie szkoły

2. Wyślij podpisane zdjęcie ucznia na email: sekretariat@lo1.edu.torun.pl (aktualne zdjęcie spełniające wymogi zdjęcia dokumentowego w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5MB i wymiarach minimum 500×600 px.). Więcej informacji o zasadach prawidłowego zdjęcia do dokumentów: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Bezpłatny Kreator zdjęć do mLegitymacji https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji

3. Oczekuj w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie informacji o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel (osobisty odbiór rodzica/ucznia w sekretariacie).

4. Zainstaluj aplikacje mObywatel ze sklepu Google Play lub Apps Store. W usłudze Legitymacja szkolna zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji.

5. Aby anulować (utrata telefonu, niepoprawnego działania, utrata tożsamości, rezygnacja z usług) mLegitymacje należy dostarczyć podanie o anulowanie mLegitymacji do sekretariatu.

Więcej informacji:

Procedury wydawania mLegitymacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu

Załącznik 1. Wniosek o wydanie mLegitymacji

Załącznik 2. Instrukcja instalacji mLegitymacji

Załącznik 3. Regulamin mLegitymacje

Załącznik 4.  Zdjęcie do mLegitymacji – wymogi https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Co to takiego mLegitymacja?

To dokładnie to samo, co „zwykła” legitymacja szkolna, ale w telefonie. Wszystko dzięki aplikacji mObywatel, którą trzeba będzie ściągnąć na telefon, (na początku mLegitymacje będą dostępne dla telefonów z systemem Android – co najmniej 6.0). Mobilna wersja legitymacji szkolnej będzie uzupełnieniem jej standardowych form – papierowej lub plastikowej karty.

Czym dokładnie jest mLegitymacja?

mLegitymacja, to część aplikacji mObywatel.

Co z niej wyczytamy?

mLegitymacja szkolna to przede wszystkim wiek ucznia, informację o tym czy legitymacja jest ważna, a ponadto dane, które można znaleźć na tradycyjnych legitymacjach:

 · imię i nazwisko ucznia;

· numer legitymacji;

· datę wydania;

· termin ważności;

· status użytkownika (uczeń);

· datę urodzenia;

· PESEL;

· nazwę i adres szkoły

Z mobilnej wersji legitymacji będzie można korzystać w tych samych sytuacjach, co w przypadku „tradycyjnych” dokumentów. Za pomocą mLegitymacji potwierdzimy status ucznia podczas kontroli biletów, czy zakładania karty w bibliotece. Będzie ona również podstawą do otrzymania przysługujących zniżek.

Jak to działa?

mLegitymacja Szkolna to bezpieczne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzą przysługujące im uprawnienia, za pomocą telefonu komórkowego. mLegitymacje szkolne wydawane będą uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno szkół publicznych, jak niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. „Mobilna” legitymacja będzie mogła być wydana uczniowi, któremu uprzednio wydano legitymację szkolną. Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji (przedłużenie ważności wspomnianych legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji). mLegitymacja będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja.

Jak przedłużyć ważność mLegitymacji?

Ważność mLegitymacji można przedłużyć:

 · uczeń może wybrać w aplikacji mObywatel mLegitymację Szkolną, następnie funkcję Więcej a z menu, które się wyświetli „Przedłuż ważność”. W ten sposób aplikacją należy zeskanować kod, który wydaje szkoła. 

· z poziomu szkoły: sekretariat lub osoba uprawniona wystawia kod w systemie mLegitymacji – korzystając z podobnych funkcji jak przy wystawianiu nowej legitymacji.

Przedłuż mLegitymację: