Nowy Ośrodek środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Informujemy, ze w Toruniu powstała nowa placówka świadcząca usługi z zakresu pomocy psychologicznej. Pomoc w wybranej placówce jest bezpłatna.