Dla niepełnosprawnych - przejdź do treści strony

Misja

Misja I Liceum Ogólnokształcącego –
po co jesteśmy?

  • Nasza szkoła opiera swoje działania na następujących wartościach: mądrość, wolność i odpowiedzialność.
  • Struktura naszej szkoły opiera się na współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców.
  • Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli i poglądów.
  • Szanując własne dziedzictwo kulturowe, kształtujemy postawy otwartości wobec innych kultur.
  • Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy przydatnej w pełnieniu różnych ról społecznych i w rozwoju indywidualnym.
  • Dbamy o prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny wychowanka.
  • Kształtujemy postawy do podejmowania świadomej i systematycznej aktywności fizycznej jako warunku zdrowego stylu życia oraz racjonalnej troski o zdrowie (fizyczne i  psychiczne) własne i innych.