Ogólnopolski Konkurs Kopernikański

Po emocjonującym finale zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z pobytu w Toruniu przy okazji składając serdeczne gratulacje wszystkim Laureatom, Finalistom i Wyróżnionym!

https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/etap-centralny-ogolnopolskiego-konkursu-wiedzy-o-mikolaju-koperniku

550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika przypada w 2023r. my już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Wiedzy o Mikołaju Koperniku.

Razem poznajmy wybitnego Astronoma, Ekonomistę, Matematyka, Fizyka, Pisarza, Filozofa, Prawnika, Tłumacza, Lekarza, Dyplomatę… naszego Patrona!

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży klas IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zapraszamy do zapoznania się na stronie: https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/zaproszenie-do-udzialu-w-ogolnopolskim-konkursie-wiedzy-o-mikolaju-koperniku

I etap szkolny odbył się 14 listopada 2022r.

  • Zgodnie z regulaminem Konkursu prosimy o wypełnienie formularza z wynikami uczniów na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – podajemy dane tylko 3 uczniów, którzy osiągnęli co najmniej 50% punktów.
  • Do dnia 21 listopada 2022 r. należy przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) wypełnione oświadczenia uczniów (Załącznik nr 2 do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku organizowanego w roku szkolnym 2022/2023)  na adres Wojewódzkiej Komisji:

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami etapu szkolnego: https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/ogolnopolski-konkurs-wiedzy-o-mikolaju-koperniku–wyniki-etapu-szkolnego

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami etapu wojewódzkiego Konkursu:

https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/komunikat-centralnej-komisji-konkursu-wiedzy-o-mikolaju-koperniku–wyniki-etapu-wojewodzkiego

https://www.torun.pl/pl/konkurs-wiedzy-o-koperniku-wyniki-etapu-wojewodzkiego

Zapraszamy również do wzięcia udziału młodszych uczniów w konkursach Szkoły Podstawowej nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu: https://sp7torun.superszkolna.pl/cms/93530/550-rocznica-urodzin-kopernika

Komunikatu Centralnej Komisji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku:

W okresie od 2 grudnia 2022 r. do 10 stycznia 2023 roku, w części Polski pogoda znacznie utrudniła lub uniemożliwiła przeprowadzenie pierwszej obserwacji wymaganej w zadaniu obserwacyjnym.

W takim przypadku, uczniowie mogą przeprowadzić obydwie wymagane  obserwacje po 10 stycznia 2023 r. (do 25 lutego 2023 r.)

Jednocześnie informujemy, że w takiej sytuacji:

–  odstęp pomiędzy dniami obserwacji może być skrócony do 3 dni,

– w przypadku wyjazdu uczestnika na ferie, obserwacje mogą być przeprowadzane w dwóch różnych miejscach.

Centralna Komisja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku