Pomoc psychologiczno pedagogiczna

Pedagog

Małgorzata Bogucka-Pabian

tel. 56 622 74 30

tel. 56 622-79-33 wew.12

tel. komórkowy 504 359 222

Psycholog

Ewa Przybylak-Mausolf

tel. komórkowy 504 359 222

Godziny Pracy Pedagoga Szkolnego

Małgorzata Bogucka-Pabian

I semestr 2023/24

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
 
7:30 – 16:00
10:45 – 16:307:30 – 15:307:30 – 12:157:30 – 14:30

Godziny Pracy Psychologa Szkolnego

Ewa Przybylak-Mausolf

I semestr 2023/24

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartek
8:00 – 16:00*
*15:00 – 16:00 konsultacje
dla rodziców
8:00 – 15:008:00 – 14:00
8:00 – 10:00

DOKĄD PO POMOC

Stypendia

Pomoc o charakterze socjalnym: https://www.1lo.torun.pl/1lo/pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym-dla-uczniow/

Toruńskie stypendia dla uczniów: https://www.1lo.torun.pl/1lo/torunskie-stypendia-dla-uczniow/

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczął nabór stypendystów w nowym projekcie stypendialnym pod nazwą „Prymus Pomorza i Kujaw II”. Stypendia są skierowane do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i OSM I stopnia oraz uczniów wszystkich klas liceów ogólnokształcących, OSM II stopnia i liceów sztuk plastycznych. Uczniowie Ci, aby ubiegać się o stypendium, muszą spełnić warunki określone w Regulaminie.

Wszelkie informacje, w tym regulamin oraz generator wniosków, dostępne są na stronie internetowej https://prymus2.kujawsko-pomorskie.pl .

Nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2022/2023 już wkrótce

Już wkrótce będzie można składać wnioski o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Stypendium może otrzymać uczeń po ukończeniu pierwszej klasy ww. szkół będący mieszkańcem powiatu toruńskiego (miasto Toruń stanowi odrębny powiat) oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz powiat jest organem prowadzącym: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Stypendium otrzymuje się po spełnieniu łącznie następujących kryteriów:

– średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,85,

– co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,

– co najwyżej jedna ocena dostateczna na świadectwie,

– brak ocen dopuszczających.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną przez szkołę za zgodność z oryginałem

 lub

  1. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów(Uwaga! Tylko dla osób, które z powodu praktyk zawodowych nie otrzymały jeszcze świadectwa)

Wnioski do pobrania na stronie: https://www.powiattorunski.pl/7851,stypendia?tresc=84430