Dla niepełnosprawnych - przejdź do treści strony

Muzeum

Fundacja Muzeum Historyczno-Wojskowe zarejestrowana została w listopadzie 2010 r. Początki działania Muzeum sięgają jednak roku 2003, kiedy to została zorganizowana pierwsza skromna wystawa w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Toruniu z okazji obchodów Dnia Polskiego Państwa Podziemnego. Lata kolejne to dynamiczny rozwój Muzeum ze szczególnym ukierunkowaniem na pracę z młodzieżą i przybliżanie jej historii Polski w przystępny sposób.

Muzeum swym działaniem wyszło poza mury Liceum angażując młodzież i nauczycieli z innych szkół Torunia. Tradycją stały się inscenizacje historyczne z okazji Powstania Warszawskiego i Dnia Polskiego Państwa Podziemnego. Uczniowie przeprowadzają wywiady z kombatantami prezentując je na stronie internetowej również prowadzonej przez młodych ludzi. Każdy dzień jest nowym wyzwaniem do coraz to nowych poczynań, a wszystko w jednym celu: wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i poszanowania historii własnego narodu…

Strona Muzeum: http://www.muzeumhw.pl/