Progi punktowe

Uwaga! Co roku progi punktowe ulegają zmianie. Mają one wyłącznie charakter informacyjny i nie są definiowane przez szkołę. Podczas ogłaszania list kandydatów przyjętych do klas I w danym roku poznajemy najniższą możliwą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia tj. 16 lipca 2024r.

Progi punktowe do poszczególnych oddziałów do klas I na rok 2023/2024: 

Klasa  Próg punktowy 
1 A Humanistyczna167,95 
1 B Matematyczno-fizyczna175,8 
1 C Matematyczno-geograficzna z j.angielskim171,2 
1 D Medioznawczo-językowa174,85 
1 E Biologiczno-chemiczna178,9 
1 F Matematyczno-językowa173,2