Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia wrzesień – grudzień 2022 r.

Strona www: https://tppu.org/aktualnosci/262-dolacz-do-nowej-edycji-programu-mlodziezowych-liderow-wrzesien-grudzien-2022

Facebook: https://www.facebook.com/406347659410630/posts/pfbid02K8ozaZm2Vo31B3zYtNJV51zKFMUKcKxSL2tVou3nBNCJAVyijJHXL8fbufcCpHzal/

TRWA NABÓR!

Ruszamy z kolejną edycją programu Młodzieżowych Liderów!  Zapraszamy osoby z klas 1-szkół średnich na treningi umysłu i ducha! Niezależnie, czy szukasz wewnętrznej siły, czy jesteś osobą zawsze gotową do działania! Spotkanie organizacyjne, na którym dowiesz się co będziemy robić, odbędzie się  15 września (czwartek) o godz. 17:00 w naszej siedzibie w Toruniu przy
ul. Jęczmiennej 10/7 (III piętro).

Program Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia realizowany jest nieprzerwanie od 2001 r. ciesząc się uznaniem uczestników oraz instytucji współpracujących przy jego realizacji. Pod mecenatem Urzędu Miasta Torunia.

Uczestnictwo jest bezpłatne.


Dla kogo:

·         Osoby w wieku 14 – 18 lat

        o    zainteresowane własnym rozwojem i pomocą innym,

        o    niezażywające środków psychoaktywnych!

 Co:

·         Sesje warsztatowo szkoleniowe;

·         Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży;

·         Dostarczenie rzetelnych informacji o zdrowiu psychicznym, uzależnieniach oraz sposobach im zapobiegania;

·         Rozwój osobisty uczestników – m.in. przez zdobycie oraz wzrost umiejętności:

        o    radzenia sobie z wyzwaniami, stresem;

        o    wpływu na swoją samoocenę;

        o    skutecznej komunikacji;

        o    udzielania pomocy rówieśnikom i bliskim.


Kiedy:

·         Czwartki po południu (dokładna godzina spotkań zostanie ustalona podczas spotkania organizacyjnego, najczęściej była to 16:30),

·         po ok. 2 godziny,

·         planowane zakończenie – 22.12.2022 r.

W ramach ukończenia całego cyklu spotkań uczestnicy otrzymują certyfikaty rozpoznawalne i cenione wśród uczelni wyższych oraz pracodawców ze względu na renomę Programu, sygnowane przez Urząd Miasta Torunia.


GŁÓWNE TEMATY SPOTKAŃ 

1.       Uczestnictwo w grupie

·         Poznanie się, ustalenie praw i zasad

2.       Ty i ja – jak rozmawiać? Doskonalenie umiejętności porozumiewania się. Trening interpersonalny  

·         Wyzwania i możliwości w komunikowaniu się

·         Komunikacja niewerbalna

3.       Trening umiejętności intrapersonalnych

·         Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć

·         Wzmacnianie samoświadomości oraz pozytywnego obrazu samego siebie

·         Udzielanie i przyjmowanie pozytywnych informacji zwrotnych

4.       Radzenie sobie ze stresem. Rozwiązywanie konfliktów

·         Zrozumienie istoty i przyczyn stresu, poznanie czynników stresogennych
i własnej odporności na stres

·         Sposoby relaksacji

·         Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem

5.       Asertywność, sztuka odmawiania, indywidualność czy konformizm?

·         Sztuka rozpoznawania zachowań asertywnych

·         Trening umiejętności asertywnych

6.       Zdrowie psychiczne

·         Depresja, samookaleczenia, zaburzenia odżywania – jak rozpoznać, jak pomóc?

7.       Uzależnienia (chemiczne i behawioralne)

·         Poznanie podstawowych pojęć, identyfikacja środków psychoaktywnych (nielegalnych i legalnych)

·         Przedstawienie mechanizmów psychologicznych oraz faz uzależnienia

·         Konsekwencje zdrowotne, psychospołeczne

·         Trening umiejętności udzielania pomocy. Formy pomocy specjalistycznej

8.       Podsumowanie zrealizowanego Programu 

·         Informacje zwrotne, wypełnienie końcowych ankiet ewaluacyjnych

Uroczyste wręczenie certyfikatów

SPODZIEWANE EFEKTY

·         Zwiększenie poczucia własnej wartości;

·         Umiejętność radzenia sobie ze stresem

·         Wykształcenie umiejętności społecznych, interpersonalnych;

·         Zdobycie rzetelnej wiedzy o uzależnieniach, zdrowiu psychicznym;

·         Promowanie zdrowego stylu życia (bez środków chemicznych);

·         Umiejętność nawiązywania i kształtowanie satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami;

·         Przekazywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w grupach rówieśniczych;

·         Rozwój zainteresowań;

·         Zdobycie umiejętności odmawiania i zachowań asertywnych;

·         Zdobycie umiejętności udzielania pomocy poprzez rozmowy pierwszego kontaktu, rozmowy motywacyjne, wskazanie placówek specjalistycznych dla osób zainteresowanych.

METODY I TECHNIKI PRACY

·         Burza mózgów, dyskusje;

·         Mini wykład;

·         Drama;

·         Debata oksfordzka;

·         Wizualizacja;

·         Medytacja;

·         Praca w małych grupach, parach, indywidualnie;

·         Rysunek;

·          Happeningi;

·         oraz inne 🙂 

REALIZATORZY PROGRAMU
Program realizowany jest przez psychologów, specjalistów terapii uzależnień, pedagogów – pasjonatów swojej pracy!

Spotkanie organizacyjne:

15.09.2022 godz. 17:00

 ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro), Toruń

Zapraszamy!