Projekty międzynarodowe

Erasmus+
Europroject-Network-Education-Without-Frontiers

Wymiana ze szkoła Science Leadership Academy, Filadelfia, USA