Rekrutacja

Nabór elektroniczny na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 15 maja.

Progi punktowe uprawniające do przyjęcia kandydata na dany profil w roku szkolnym 2022/2023

Uwaga! Co roku progi punktowe ulegają zmianie. Podczas ogłaszania list kandydatów przyjętych do klas w danym roku poznajemy najniższą możliwą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia.

ProfilKlasa 1A HumanistycznaKlasa 1B Mat.fiz.infKlasa 1C Mat.geo.angKlasa 1D Medioznawczo-językowaKlasa 1E Biol.chem.angKlasa 1F Lingwistyczno-turystyczna * zmiana profilu na rok szkolny 2023/2024
Najniższa liczba punktów164,65173,4171170,35173,55165