Rekrutacja

Strona internetowa rekrutacji: https://torun.edu.com.pl/kandydat/app/

Progi punktowe do poszczególnych oddziałów do klas I na rok 2023/2024: 

Uwaga! Co roku progi punktowe ulegają zmianie. Podczas ogłaszania list kandydatów przyjętych do klas w danym roku poznajemy najniższą możliwą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia.

Klasa  Próg punktowy 
1 A 167,95 
1 B 175,8 
1 C 171,2 
1 D 174,85 
1 E 178,9 
1 F 173,2 

Wniosek do Komisji Rekrutacyjnej: