Rekrutacja

Progi punktowe do poszczególnych oddziałów do klas I na rok 2023/2024: 

Poniżej przedstawiamy progi punktowe do poszczególnych oddziałów do klas I na rok 2023/2024: 

Klasa  Próg punktowy 
1 A 167,95 
1 B 175,8 
1 C 171,2 
1 D 174,85 
1 E 178,9 
1 F 173,2 

Wniosek do Komisji Rekrutacyjnej:

Strona internetowa rekrutacji: https://torun.edu.com.pl/kandydat/app/

Progi punktowe uprawniające do przyjęcia kandydata na dany profil w roku szkolnym 2022/2023

Uwaga! Co roku progi punktowe ulegają zmianie. Podczas ogłaszania list kandydatów przyjętych do klas w danym roku poznajemy najniższą możliwą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia.

ProfilKlasa 1A HumanistycznaKlasa 1B Mat.fiz.infKlasa 1C Mat.geo.angKlasa 1D Medioznawczo-językowaKlasa 1E Biol.chem.angKlasa 1F Lingwistyczno-turystyczna * zmiana profilu na rok szkolny 2023/2024
Najniższa liczba punktów164,65173,4171170,35173,55165
* rekrutacja na rok 2023/2024 – klasa matematyczno – językowa