Dla niepełnosprawnych - przejdź do treści strony

Bieżący etap rekrutacji

16.07.2019
(wtorek)
godz. 12.00
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

ETAP ZAKOŃCZONY:

11.07.2019
(czwartek)
godz. 12.00
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych

ETAP ZAKOŃCZONY:

od 21.06.2019
do 25.06.2019
(wtorek)
do godz. 15.00
Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu po szkole podstawowej / gimnazjum oraz o szczególnych osiągnięciach.

ETAP ZAKOŃCZONY:

Szanowni Kandydaci,

przypominamy, że w poniedziałek (17.06.2019 godz.15:00) zakończy się I etap rekrutacji (Rejestracja kandydatów/wybór preferencji). Przypominamy, że wszyscy Kandydaci muszą w tym terminie złożyć w szkole I wyboru wydrukowany i podpisany przez Kandydata i jego Rodziców/Opiekunów wniosek o przyjęcie do wybranych szkół (niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie odrzuceniem wniosku i brakiem możliwości udziału w dalszych krokach rekrutacji).

od 13.05.2019
do 17.06. 2019
(poniedziałek)
do godz. 15.00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Informacje o rekrutacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej