Dla niepełnosprawnych - przejdź do treści strony

Profile klas

Liceum 4 letnie (po szkole podstawowej)

Klasa Przedmioty rozszerzone I język obcy II język obcy Przedmioty na świadectwie punktowane w rekrutacji
1A4
humanistyczna
język polski
historia
wos
język angielski język niemiecki język polski
matematyka
historia
język obcy
1B4
matematyczno-fizyczna
z informatyką
matematyka
fizyka
informatyka
język angielski j.niemiecki
lub
j.francuski
język polski
matematyka
fizyka
język obcy
1C4
matematyczno-geograficzna
z j.angielskim
matematyka
geografia
język angielski
język angielski j.niemiecki
lub
j.francuski
język polski
matematyka
geografia
język obcy
1D4
medialno-artystyczna
język polski
historia
j.ang/plastyka
język angielski język niemiecki
lub j.francuski
język polski
matematyka
zajęcia artystyczne
język obcy
1E4
biologiczno-chemiczna
z j.angielskim
biologia
chemia
język angielski
język angielski język niemiecki język polski
matematyka
biologia/chemia
język obcy

 

Liceum 3 letnie (po gimnazjum)

Klasa Przedmioty rozszerzone I język obcy II język obcy Przedmioty na świadectwie punktowane w rekrutacji
1A3
humanistyczna
język polski
historia
wos
język angielski język niemiecki język polski
matematyka
historia
język obcy
1B3
matematyczno-fizyczna
z informatyką
matematyka
fizyka
informatyka
język angielski j.niemiecki
lub j.francuski
język polski
matematyka
fizyka
język obcy
1C3
matematyczno-geograficzna
z j.angielskim
matematyka
geografia
język angielski
język angielski j.niemiecki
lub
j.francuski
język polski
matematyka
geografia
język obcy
1D3
medialno-artystyczna
język polski
historia
j.ang/plastyka
język angielski j.niemiecki
lub
j.francuski
język polski
matematyka
zajęcia artystyczne
język obcy
1E3
biologiczno-chemiczna
biologia
chemia
język angielski język niemiecki język polski
matematyka
biologia/chemia
język obcy