Dla niepełnosprawnych - przejdź do treści strony

Informacje ogólne

Szanowny Internauto,
jeśli dotarłeś do tej strony, to prawdopodobnie zainteresowany jesteś nauką w szkole:

 • istniejącej 451 lat,
 • od 91 lat noszącej imię Mikołaja Kopernika,
 • od 8 lat będącą “Szkołą Odkrywców Talentów”,
 • jest “Szkołą Kompetencji Przyszłości”,
 • zdobywczyni tytułu Srebrnej Szkoły w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw 2017

Warto uczyć się z nami, bo:

 • nasi uczniowie uzyskują wysokie wyniki na maturze,
 • mamy wysoką Edukacyjną Wartość Dodaną (EWD),
 • najlepsi uczniowie otrzymują stypendium z Funduszu Państwa Ramczykowskich.

Co roku organizujemy:

 • Biwak integracyjny
 • Szkolny Festiwal Nauki i Kultury
 • Dzień Sztuki
 • Bieg Kopernikański
 • Noc w Liceum
 • One Actor Theatre
 • Krivesjana (szkolne juwenalia)
 • Letnie i zimowe obozy sportowe i krajoznawcze
 • Krajowe i zagraniczne wycieczki
 • Maraton pisania listów Amnesty International
 • Honorowe Krwiodastwo

Poza lekcjami proponujemy:

 • udział w projektach europejskich,
 • udział w debatach, przedsięwzięciach, akcjach charytatywnych i imprezach międzyszkolnych,
 • udział w szkolnym teatrze “Szpila”,
 • udział w kole dziennikarskim Varia(t),
 • współtworzenie szkolnego radia “Wrzask”,
 • współtworzenie szkolnego chóru,
 • udział w zajęciach koła plastycznego, wojskowego, turystycznego oraz w szkolnych zespołach muzycznych,
 • skorzystanie z bogatej oferty SKS.