Samorząd Uczniowski

Samorząd Szkolny w roku szkolnym 2021/22 pracował, z małymi przerwami, systematycznie i rzetelnie.
Poprzedni rok szkolny, 2020/21, był trudny ze względu na zdalne nauczanie. Z kolei rok szkolny 2019/20 był czasem, gdy Samorząd Uczniowski wspierał licznie organizowane koncerty, uroczystości szkolne, Święto Szkoły czy Drzwi Otwarte, współtworzył Szlachetną Paczkę (wraz z panią Pedagog), Ośmiu Wspaniałych (wraz z panią Pedagog).
Działania Samorządu Uczniowskiego (2021/22), działającego pod przewodnictwem Jakuba Jagielskiego (kl. 3dg):

 1.  zbiórka nakrętek w celach charytatywnych dl Hospicjum Nadzieja (zdjęcie, które było fb szkoły);
 2. przeprowadzenie wyborów do SU;
 3. zakup gry zręcznościowej tzw. piłkarzyków; grać można podczas każdej przerwy sklepiku w Hadesie;
 4. Hades i jego rozmaitości – pojawiły się różnokolorowe pufy, a też prace uczniów czy został zrewitalizowany kącik wymiany książek;
 5. W Hadesie jest też miejsce na literaturę piękna – nowa jakość, czyli zawierszowana krata;
 6. kanapki to kolejny magnes, przyciągający uczniów do Hadesu;
 7. we współpracy z IV LO, X LO i kilkoma innymi toruńskimi liceami, SU I LO współpracował na rzecz zorganizowania akcji charytatywnej Żółte Mikołaje;
 8. dzięki zaangażowaniu całej szkolnej społeczności, SU koordynował akcję zbiórki produktów dla rodziny w ramach Szlachetnej Paczki;
 9. zaangażowaliśmy się w akcję zbiórki pieniędzy na rzecz chorego dziecka, przebywającego pod opieką Fundacji ,,Pomóż i Ty”;
 10. w Dzień Zakochanych SU zorganizował Pocztę Walentynkową, która odbyła się zdalnie.
 11. Samorząd Uczniowski ma również swoją stronę na Instagramie, poprzez którą na bieżąco informuje o swoich działaniach oraz odbiera informacje o potencjalnych problemach.
 12. SU, we współpracy z toruńskim Teatrem im. W. Horzycy, w szkole zorganizował wydarzenia kulturalne – ,,Nakręć się” oraz spektakl pt. ,,Chaóst”.
 13. SU podjął działania mające na celu ugruntowanie samorządności w I LO – rozpoczęto tworzenie: historycznej listy przewodniczących, fotografię przewodniczącego wraz z opiekunem.
 14. Jak co roku Przewodniczący SU koordynował w szkole, zamawiał i kolportował akcesoria związane ze szkołą: bluzy, koszulki oraz dodał dodatkowy produkt – termos.
 15. Samorząd zajął się też realizowaniem próśb uczniów – między innymi w zakresie oznaczenia szatni czy dzwonków.
 16. W szkole odbył się też kiermasz świąteczny organizowany przez uczniów IV LO we współpracy z SU
 17. Samorząd Uczniowski jest zaangażowany w organizację Święta Szkoły (1.04) i Drzwi Otwartych (2.04).