Stypendia dla uczniów: Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec i Toruński Maestro. – wnioski do 17.09.2023r.


Do 17 września 2023 r. przyjmowane są wnioski o stypendia: Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec i Toruński Maestro.

Stypendia są przyznawane w trybie uchwały nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Link do strony oraz wniosków:

Trzy stypendia dla uczniów – wnioski | www.torun.pl