Wymagania edukacyjne

Biologia

Chemia

EDB

Geografia

Historia

Język hiszpański Malwina Zegarra

Język niemiecki – Dorota Kosicka

Język niemiecki – Piotr Olecki

Język francuski

Wymagania edukacyjne dla klas pierwszych i drugich dostępne na stronie: https://wydawnictwodraco.pl/cest_parti_1 w zakładce materiały – dokumentacja; dla klas trzecich wymagania dostępne są na stronie: https://wydawnictwodraco.pl/cest_parti_2 w zakładce materiały – dokumentacja.

Matematyka

Zakres podstawowy

Zakres rozszerzony

Historia