X Wojewódzki Konkurs Astronomiczny

Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs jest prowadzony w trzech odrębnych kategoriach (z podziałem na dwie grupy w każdej kategorii na uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych):

1) indywidualny lub zespołowy (max. 3 osobowe) projekt badawczy obejmujący tematykę astronomiczną, przedstawiony w kontekście naukowym, historycznym, kulturowym, artystycznym bądź fotograficznym;

2) indywidualna praca dziennikarska promująca astronomię w województwie kujawsko-pomorskim (w szczególności wywiad, podcast, nagranie audio-video);

3) indywidualna praca fotograficzna o tematyce „Człowiek i gwiazdy” ( zdjęcie zrobione smartfonem).

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna uczestnikom konkursu nagrody rzeczowe w zależności od zajętego miejsca: laureatom o wartości od 500,00 zł do 2 000,00 zł, finalistom upominki o wartości do 500,00 zł.