XII Toruńskie Dni Kariery, V Targi Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia zaprasza na XII Toruńskie Dni Kariery

„KARIERA W SIECI”, które odbędą się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia Pana Michała Zaleskiego.

Inauguracja on-line

25.10.2021r, godz. 11:00

Zmiany, które zachodzą na rynku pracy i w systemie edukacji  rodzą potrzebę ścisłej współpracy 
i wymiany doświadczeń oraz wiedzy pomiędzy doradcami zawodowymi a specjalistami rynku pracy oraz pracodawcami. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie tworzymy miejsce, w którym specjaliści
w obszarze edukacji i rynku pracy mają okazję podjąć współpracę, w celu ułatwienia osobom młodym, wkraczającym na rynek pracy, podejmowania  świadomych i  konsekwentnych decyzji zawodowych.

Prosimy o zgłoszenia chęci udziału poprzez formularz zamieszczony pod adresem:

https://forms.gle/yrB1hoxAcAUTPj1UA