Zielona Jedynka

Dnia 11.10 klub ekologiczny Zielona Jedynka (dawniej Erasmus+ MEGA) zainicjował kolejny rok swojej działalności pod nową nazwą i nowym logo warsztatami edukacyjnymi na Barbarce, gdzie najpierw zgłębialiśmy wiedzę o przyrodzie z panem Sylwestrem Jankowskim, leśnikiem i społecznikiem, a następnie odbudowywaliśmy zimowisko dla płazów i gotowaliśmy na ognisku kisiel z nazbieranych owoców czeremchy, bzu czarnego, berberysa i jarzębiny. Dziękujemy panu Robertowi Laskowskiemu ze Szkoły Leśnej na Barbarce za wspaniały dzień wśród przyrody.