Znani Absolwenci „Jedynki”

Dnia 3 grudnia 2021 w I LO zainaugurowaliśmy cykl spotkań pod hasłem „Znani Absolwenci Jedynki”. Inicjatorem wydarzenia jest nauczyciel filozofii i etyki w I LO, Piotr Domeracki. Podczas pierwszego spotkania gościliśmy prof. dr. hab. Krzysztofa Stachewicza, filozofa i etyka, kierownika Zakładu Filozofii i Dialogu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prof. Stachewicz był uczniem „Jedynki” w latach 1981-1985. Uczęszczał do nieistniejącej już klasy o profilu klasycznym. Szacowny Gość wygłosił wykład pt. „Dramat człowieka w kilku odsłonach”, poprzedzając go kilkoma wspomnieniami z pobytu w I LO, z dokumentowanymi zachowanymi przez Niego fotografiami. Wykład Prof. Stachewicza spotkał się z dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonego w szkolnej auli audytorium, rezonując pogłębiającą jego treści dyskusją. Zaostrzywszy apetyty, liczymy na równie inspirujący ciąg dalszy. Oto fotorelacja ze zdarzenia.