Matura 2023

Szanowni Państwo. W załączeniu przekazujemy informację od Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uruchomienia nowego narzędzia dla maturzystów do wyszukiwania kierunków studiów

Przemysław Czarnek
Warszawa, 07 września 2023 r.
Szanowni Państwo Dyrektorzy,


W czerwcu bieżącego roku ruszyła pierwsza odsłona rządowego portalu edukacja.gov.pl.
Edukacja.gov.pl to platforma przekazująca kompleksową wiedzę na temat oferty
edukacyjnej w Polsce, w tym szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni.
Docelowo usługa będzie umożliwiała zaplanowanie ścieżki edukacyjnej, już od samego
początku, skończywszy na edukacji na poziomie akademickim.
Już na początku września w ramach platformy planujemy uruchomić kompleksową
wyszukiwarkę studiów, umożliwiającą wszystkim uczniom oraz absolwentom szkół
ponadpodstawowych poznanie oferty edukacyjnej uczelni.
W ramach nowego narzędzia uczniowie będą mogli przejrzeć ofertę studiów wszystkich
uczelni, publicznych i niepublicznych. Celem nowej wyszukiwarki jest dostarczenie
uczniom szkół ponadpodstawowych narzędzia z pomocą, którego już na etapie
składania wstępnej deklaracji maturalnej będą mogli sprawdzić kryteria rekrutacji na
wymarzone kierunki studiów i zgodnie z nimi świadomie wybrać przedmioty maturalne,
których zdanie otworzy im podwoje uczelni.
Nowe narzędzie pozwoli uczniom zoptymalizować wyniki wyszukiwania kierunków
studiów i zminimalizować liczbę przeglądanych stron internetowych z ofertą szkół
wyższych. Z poziomu platformy uczniowie będą mogli za pomocą zamieszczonych na
kartach uczelni i kierunków studiów linków do stron uczelni i rekrutacji zapoznać się
z pełną ofertą podmiotów i szczegółowymi zasadami rekrutacji na rok akademicki
2024/2025 a także z ekonomicznymi losami absolwentów poszczególnych kierunków
studiów.
Pomóżmy uczniom w wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej!

Wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU 7 lipca 2023r. od godz. 8:30 – www.wyniki.edu.pl

Deklaracje w formie papierowej lub e-deklaracje należało złożyć w terminie do 7 lutego 2023r.

Podczas egzaminu maturalnego w roku 2023 część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich przystępujących do egzaminu, którzy nie uzyskali świadectwa dojrzałości lub przystępują po raz pierwszy.

Przypominamy, że osoby, które w latach 2020-2022 przystępowały do egzaminu maturalnego i nie uzyskały świadectwa dojrzałości, aby otrzymać  w 2023 roku to świadectwo, muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego (tego samego języka, który był wskazany jako obowiązkowy).

Deklaracja maturalna w formie papierowej: Załącznik_1A_Deklaracja

Składanie e-deklaracji maturalnych: https://wyniki.edu.pl/login

Informacje o egzaminie maturalnym:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/o-egzaminie/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/o-egzaminie/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/

Pomoc w składaniu e-deklaracji:

Materiały informacyjne i diagnostyczne o egzaminie maturalnym w 2023 r w formule 2023