Matura 2024

Szanowni Państwo. W załączeniu przekazujemy informację od Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uruchomienia nowego narzędzia dla maturzystów do wyszukiwania kierunków studiów:
edukacja.gov.pl.
Edukacja.gov.pl to platforma przekazująca kompleksową wiedzę na temat oferty edukacyjnej w Polsce, w tym szkół podstawowych, ponadpodstawowych i uczelni.

Informacje o egzaminie

Ostateczne deklaracje w formie papierowej lub e-deklaracje (poprzez stronę http://www.wyniki.edu.pl/) należy złożyć w terminie do 7 lutego 2024r.

Podczas egzaminu maturalnego w roku 2024 część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich przystępujących do egzaminu, którzy nie uzyskali świadectwa dojrzałości lub przystępują po raz pierwszy.

Deklaracja maturalna w formie papierowej: https://www.oke.gda.pl/index.php?page=zalaczniki

Składanie e-deklaracji maturalnych: https://wyniki.edu.pl/login

Pomoc w składaniu e-deklaracji:

Informacje o egzaminie maturalnym:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/o-egzaminie/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/o-egzaminie/

Wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU 9 lipca 2024r. – www.wyniki.edu.pl

Materiały informacyjne i diagnostyczne o egzaminie maturalnym w 2024 r w formule 2023