Matura 2023

Wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU 7 lipca 2023r. od godz. 8:30 – www.wyniki.edu.pl

Deklaracje w formie papierowej lub e-deklaracje należało złożyć w terminie do 7 lutego 2023r.

Podczas egzaminu maturalnego w roku 2023 część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich przystępujących do egzaminu, którzy nie uzyskali świadectwa dojrzałości lub przystępują po raz pierwszy.

Przypominamy, że osoby, które w latach 2020-2022 przystępowały do egzaminu maturalnego i nie uzyskały świadectwa dojrzałości, aby otrzymać  w 2023 roku to świadectwo, muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego (tego samego języka, który był wskazany jako obowiązkowy).

Deklaracja maturalna w formie papierowej: Załącznik_1A_Deklaracja

Składanie e-deklaracji maturalnych: https://wyniki.edu.pl/login

Informacje o egzaminie maturalnym:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/o-egzaminie/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/o-egzaminie/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/

Pomoc w składaniu e-deklaracji:

Materiały informacyjne i diagnostyczne o egzaminie maturalnym w 2023 r w formule 2023