Absolwenci

W dniu 18 marca 2024 roku odwiedziliśmy absolwenta 1LO im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, matura 1951 – Witolda Bogotko. Wręczyliśmy mu symboliczny prezent związany z “Kopernikiem”. Co warte zaznaczenia, z jego rocznika zostały już tylko 3 żyjące osoby – jedną z nich jest Pan Witold. Podczas spotkania, podzielił się z nami historiami swojej rodziny i pokazał wiele cennych pamiątek. Szczególnie interesujące okazały się losy jego ojca – oficera armii austro-węgierskiej, a później majora Wojska Polskiego. Brał on udział w I wojnie światowej, w wojnie polsko-bolszewickiej oraz wojnie obronnej 1939 roku. Był oficerem toruńskiego 63. Pułku Piechoty, a następnie jeńcem wojennym w Oflagu w Murnau.

Kolejna wizyta odbyła się w murach jego ukochanej szkoły oraz naszym muzeum.

Z okazji pierwszego dnia wiosny absolwent naszej szkoły, pan Witold Bogotko, podarował do muzealnych zbiorów swoje zeszyty szkolne oraz osobistą czapkę gimnazjalną, którą nosiła tyko jego klasa.