Kategoria: Brak kategorii

Więcej Nabór kandydatów do VII kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki

Nabór kandydatów do VII kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki

W związku z upływającą w dniu 30 września 2023 r. VI kadencją Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki rozpoczął się nabór do Rady VII kadencji. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

Grafika - dwoje młodych ludzi przybija sobie piątkę, obok napis Wystartował nabór do Rady Dzieci i Młodzieży.

Do Rady mogą kandydować uczniowie szkół i studenci uczelni znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej urodzeni między 1 października 2002 r. a 1 października 2010 r.

Kandydaci do Rady powinni pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, a następnie wypełnić i podpisać (czytelnie imieniem i nazwiskiem) formularz zgłoszeniowy, a następnie skan formularza wraz z CV przesłać na adres: naborRDIM@mein.gov.pl. Formularze zgłoszeniowe należy wysłać do 22 września 2023 r. do godz. 23:59. Formularze zgłoszeniowe wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. W formularzu zgłoszeniowym kandydata niepełnoletniego musi zostać dodatkowo wpisany numer telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna prawnego kandydata, jak również formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata. Formularze zgłoszeniowe kandydatów niepełnoletnich, niepodpisane przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata lub niezawierające numeru kontaktowego do rodzica/opiekuna prawnego, nie będą brane pod uwagę.

Do formularza zgłoszeniowego kandydat dołącza życiorys – CV, w którym zawiera wszelkie informacje na temat:

  • zaangażowania w życie społeczności lokalnej i zrealizowanych projektów społecznych,
  • aktywności w młodzieżowych radach, samorządzie szkolnym, harcerstwie, zajęciach pozalekcyjnych, instytucjach charytatywnych,
  • osiągnięć w nauce, w tym w olimpiadach i konkursach.

Dodatkowo kandydat może dołączyć załączniki, na przykład kopie listów gratulacyjnych, dyplomów, referencji. Dodane załączniki muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata pełnoletniego lub przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego.

W celu poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem, należy na pierwszej stronie kopii każdego dokumentu dodać adnotację: „za zgodność z oryginałem” lub „zgodne z oryginałem” i własnoręcznie podpisać.

Kandydaci do Rady mogą uzupełniać i poprawiać wysłane zgłoszenia (w tym dosyłać dodatkowe dokumenty) do 22 września 2023 r. W przypadku wysyłania uzupełnień i korekt, należy wyraźne wskazać w treści maila, że przesłane dokumenty stanowią aktualizację formularza zgłoszeniowego.

Materiały

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wystartowal-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy–zgloszenia-do-22-wrzesnia-2023-r
Więcej Profilaktyka uzależnień – ankieta dla uczniów i rodziców/opiekunów

Profilaktyka uzależnień – ankieta dla uczniów i rodziców/opiekunów

Szanowni Państwo!

Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa na zlecenie miasta Torunia realizuje badania społeczne, na rzecz opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027 i zaplanowania działań profilaktycznych. W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY przez uczniów z Państwa szkoły, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla Miasta służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się jej mieszkańcy oraz organizacji działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Wypełnianie ankiety odbywa się za pośrednictwem portalu www.webankieta.pl. Strona ta gwarantuje bezpieczeństwo – przetwarzanie danych respondentów jest zgodne ze wszelkimi wymaganiami RODO. Kwestionariusze ankiet wprowadzone na platformę nie zawierają żadnych pytań umożliwiających identyfikację respondentów. Ankiety te są całkowicie anonimowe, nie mamy możliwości identyfikacji, kto wypełnił jaką ankietę. Uczniowie klikają w otrzymany link, odpowiadają na zawarte w kwestionariuszu pytania, a następnie klikają „wyślij”. Po wypełnieniu ankiet przez wszystkich uczniów wyniki zostają zbiorczo pobrane z platformy webankieta.

https://torun-uczniowie.webankieta.pl/

Link do ankiety dla mieszkańców (osób dorosłych)https://torun-mieszkancy.webankieta.pl/

Więcej Biwak integracyjny klas I

Biwak integracyjny klas I

Biwak integracyjny dla klas I rozpoczyna się 7 września 2023r. o godz. 7:15 zbiórką przy parkingu Arena Toruń ul. Bema. Uczeń zabiera: strój sportowy i strój na basen.

Autokary:

1 – klasa IA ( cała ) + klasa IB – 17 osób ( 1 grupa )

2 – klasa IB – 17 osób ( 2 grupa ) + klasa IC ( cała )

3 – klasa ID ( cała ) + klasa IE – 17 osób ( 1 grupa )

4 – klasa IE – 17 osób ( 2 grupa ) + klasa IF ( cała )

7:30 – planowany odjazd

10:30 – przyjazd do hotelu i zakwaterowanie

11:00 – 17:00 – zajęcia rekreacyjno–sportowe, korzystanie z bazy hotelowej – strefa relaksu – basen i sauny; strefa rozrywki – kręgle, bilard, tenis stołowy, zajęcia integracyjne.

14:00 – 15:00 – obiad

18:30 – kolacja

20:00 – wspólny spacer wokół jeziora lub do skansenu

8.09.2023 r.

8:00 – śniadanie klasy A,E,F

8:45 – śniadanie klasy B,C,D

11:00 – wyjazd z Olsztyna.

14:00 – przyjazd do Torunia: parking Arena Toruń ul. Bema

Więcej Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami

Szanowni Państwo

Zapraszamy na czwartkowe zebrania z rodzicami – 14 września 2023r.:

  • Klasy IV – Aula godzina 16.30- od godziny 17:00 w klasach z wychowawcami
  • Klasy II i III spotkania z wychowawcami w klasach od godziny 17:00
  • Klasy I A, D, E, F – od godziny 17.00 – spotkanie w Auli następnie ok godz. 17:30 w klasach z wychowawcami

Ok. godziny 18:15 zapraszamy na zebranie Radę Rodziców – Zebranie na holu głównym, Parter, Przy Portrecie Mikołaja Kopernika.

Uwaga:

  • Dla Klas IB i IC zebrania zostaną przeprowadzone dnia 21 września 2023r. – spotkanie w klasach z wychowawcami

Więcej Filip Ratajczyk – laureat ogólnopolskiego konkursu

Filip Ratajczyk – laureat ogólnopolskiego konkursu

Filip Ratajczyk, absolwent I LO w Toruniu (kl. IVa), został jednym z czterech laureatów Ogólnopolskiego Konkursu na esej „Zima, wiosna, lato, jesień – moja Polska po wyborach 2023” (zgłaszanie prac zakończono 31 maja 2023). Konkurs był organizowany przez Concilium Civitas.

Praca Filipa znalazła się w Almanachu… (ss. 61-73) – zachęcamy do przeczytania:

https://conciliumcivitas.pl/wp-content/uploads/2023/07/MlodyAlmanach2023_WEB.pdf

Relację z gali i debat można zobaczyć tutaj:

https://wyborcza.pl/7,162657,29994955,trwa-coroczna-debata-concilium-civitas-nie-przegap-glosu.html

Warto próbować pisać o swoich odczuciach, a za C. K. Norwidem (romantycznym profetą) warto ,,odpowiednie dać rzeczy słowo”.

Filipowi gratulujemy!

Więcej Plan lekcji

Plan lekcji

Wakacje (niestety) za nami, więc … pojawił się na stronie WWW plan lekcji 🙁

Pomyślności w nowym roku szkolnym 🙂

Więcej Dostęp do e-dziennika VULCAN

Dostęp do e-dziennika VULCAN

Poniżej udostępniamy pomocniczą instrukcję logowania się do e-dziennika Vulcan. Loginami są adresy mailowe podane podczas procesu rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

Adres strony internetowej e-dziennika to:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/torun

Obejrzyj film i dowiedz się, jak pierwszy raz zalogować się do e-dziennika:

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

(Powyższe linki należy skopiować i wkleić do paska adresu przeglądarki.)

Aby się zalogować możesz również skorzystać z poniższej instrukcji:

1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/torun

Wyświetli się powitalna strona systemu

2. Kliknij przycisk Załóż konto, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy

3. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość

4. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło

5. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło

6. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

Więcej Stypendia dla uczniów: Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec i Toruński Maestro. – wnioski do 17.09.2023r.

Stypendia dla uczniów: Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec i Toruński Maestro. – wnioski do 17.09.2023r.


Do 17 września 2023 r. przyjmowane są wnioski o stypendia: Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec i Toruński Maestro.

Stypendia są przyznawane w trybie uchwały nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Link do strony oraz wniosków:

Trzy stypendia dla uczniów – wnioski | www.torun.pl

Więcej Rozpoczęcie roku szkolnego.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

Drodzy Uczniowie, zapraszamy 04.09.2023 r. na rozpoczęcie roku szkolnego na dziedzińcu szkoły.: Klasy I oraz II o godz. 9:00 Klasy III oraz IV godz. 10:00 W razie niepogody zapraszamy klasy I do Auli (I piętro). Pozostali uczniowie spotkają się z wychowawcami w wyznaczonych klasach.