MEGA

INFORMACJE PODSTAWOWE

Tytuł projektu: MEGA – Make Environment Great Again („Spowoduj, że środowisko znów będzie wspaniałe”)

Program: Erasmus+ [w Edukacji Szkolnej]
Akcja: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa Strategiczne

Czas trwania: 24 miesiące [10 listopad 2019 – 9 listopad 2021] przedłużony aneksem do 9.08.2021 w związku z Covid

Kwota dofinansowania w EURO: 14.490,00

PARTNERZY PROJEKTU

Główny koordynator projektu:
LYCEE MICHEL-RODANGE, LUKSEMBURG

Szkoły partnerskie

1.WITTEKIND-GYMNASIUM LUBBECKE, NIEMCY

2. GIMNAZIUM BILINGVALNE, ZILINA, SŁOWACJA

3. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA MIGUEL CATALAN, ZARAGOZA, HISZPANIA

4. I LIECUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA, TORUŃ, POLSKA

5.ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE DE LA PROVIDENCE à CHAMPION, BELGIA

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE

Cele i treści projektu

  1. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i świadomości uczniów dotyczącej tematyki polityki proekologicznej, odpowiedzialności społecznej za środowisko naturalne, umiejętności dyskusji na wyżej wymienione tematy.

  2. Zmotywowanie i zachęcanie młodzieży i społeczności szkolnej do większej aktywności na rzecz działań proekologicznych środowiska lokalnego, jak i globalnego.

  3. Zaangażowanie całej społeczności szkolnej w akcje proekologiczne realizowane przy wsparciu MEGA Club.

  4. Uświadamianie młodzieży istoty LIDERA w grupie.

  5. Rozwijanie umiejętności podstawowych i językowych: język angielski oraz języki partnerów.

  6. Doskonalenie umiejętności TIK w dialogu międzynarodowym i wymianie informacji projektowych.

  7. Rozwijanie kompetencji kulturowych i interpersonalnych.

  8. Wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli z partnerskich instytucji.

  9. Doskonalenie współpracy nauczycieli w I Liceum Ogólnokształcącym przy realizacji wspólnego projektu.

10. Promowanie równości rasowej, religijnej oraz płci w społecznościach wszystkich partnerów.

11. Wymiana młodzieży (wizyty w krajach partnerskich i goszczenie młodzieży z innych krajów w I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu).


Mobilności

Zgodnie z umową finansową przyznano dofinansowanie na 14 mobilności. W sumie odbędzie się 14 mobilności: 10 uczniowskich i 4 nauczycielskie. W każdym z 3 wyjazdów udział weźmie 1 nauczyciel i 3 uczniów, z wyjątkiem ostatniego spotkania, na które przyznano dofinansowanie dla 1 nauczyciel i 1 uczeń.

https://www.facebook.com/Erasmus-MEGA-I-LO-Toru%C5%84-100932495710265