Terminarz

Dokumenty – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/komunikat-w-sprawie-wykazu-konkursow–rok-szkolny-20232024

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Link do komunikatu: http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=100&page=11982

 Zarządzenie Nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy I szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Link do zarządzenia: https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/zarzadzenie-nr-42024-kujawsko-pomorskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-22-stycznia-2024-r

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2022 poz. 2431)

Link do rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002431

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2023 poz. 900, 1672, 1718, 2005)

Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20170000059