Terminarz

Dokumenty – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

 Zarządzenie Nr 9/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy I szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Link do zarządzenia: https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/zarzadzenie-nr-92023-kujawsko-pomorskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-25-stycznia-2023

Zarządzenie Nr 16/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Zmiana w Zarządzeniu Nr 9/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. dotyczy sprostowania omyłki w numeracji wierszy. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego nie ulegają zmianie.

Link do zarządzenia zmieniającego: https://www.gov.pl/web/ko-bydgoszcz/zarzadzenie-nr-162023-kujawsko-pomorskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-13-marca-2023-r