Szkolny Konkurs na Ekslibris Biblioteki I LO

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych ogłaszamy Szkolny Konkurs na Ekslibris Biblioteki I LO w Toruniu!

Ekslibris (łac. ex libris – z książek) to znak własnościowy, najczęściej graficznie skomponowana kartka z napisem zawierającym imię i nazwisko właściciela książki lub nazwę instytucji, z jakiej pochodzi dany egzemplarz. Kartkę tę naklejano zazwyczaj na odwrocie przedniej okładki.

Taki sposób oznaczania własności zbiorów po raz pierwszy pojawił się w Europie w poł. XIV wieku i przez kolejne wieki zmieniał swój charakter, formę oraz technikę wykonania (ekslibrisy tworzono np. techniką drzeworytu, miedziorytu, akwaforty czy litografii). Dziś można samodzielnie zaprojektować lub zamówić ekslibrisy w formie zwykłych pieczątek.

Chcemy, aby i nasza biblioteka mogła cieszyć się własnym ekslibrisem!

Istnieją ekslibrisy bardzo wyszukane, bogate w elementy ozdobne, przedstawiające scenki rodzajowe, postaci czy barwne krajobrazy. Są też takie, w których graficy stawiają na prostotę, wręcz ascetyzm, ograniczając się wyłącznie do czarno-białych, niekiedy geometrycznych lub symbolicznych elementów z wplecionym napisem.

Wygląd ekslibrisu bardzo często nawiązuje do osoby właściciela – jego zawodu, pochodzenia, zainteresowań – lub do charakteru biblioteki i jej użytkowników.

Niezwykłą galerię ekslibrisów możecie obejrzeć m.in. na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

Ekslibris dla Biblioteki I LO

Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – podobnie jak sama szkoła – ma wieloletnią i wielowątkową tradycję. Zgromadzone zbiory pochodzą z lat najnowszych, ale znajdziecie też u nas bardzo stare woluminy, wydane na przykład w 1853 roku! Każdy egzemplarz niesie ze sobą jakąś historię – nie tylko tę opisaną przez autora, ale także historię wielu czytelników (a zatem i Waszą!), którzy spędzali długie godziny na lekturze.

Dlatego, doceniając wartość księgozbioru Biblioteki I LO, chcemy nadać mu wspólny znak własnościowy – czyli ekslibris – który będzie wyróżniał książki znajdujące się w naszym katalogu.

Zachęcamy Was do udziału w konkursie, który polega na zaprojektowaniu graficznego znaku identyfikującego książki pochodzące z naszych zbiorów. Możecie wykorzystać dowolną technikę i wybrać jedną lub obie kategorie – ekslibris czarno-biały lub barwny. Szczegóły konkursu znajdują się w poniższym Regulaminie.

Regulamin Szkolnego Konkursu na Ekslibris Biblioteki I LO w Toruniu

 1. Szkolny Konkurs na Ekslibris Biblioteki I LO w Toruniu organizowany jest z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
 2. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka I LO w Toruniu.
 3. Cele Konkursu:
  1. zapoznanie młodzieży z historią i znaczeniem ekslibrisów;
  2. zwrócenie uwagi na rolę książek oraz biblioteki w codziennym życiu;
  3. nauka aktywnego uczestniczenia w kulturze;
  4. pobudzenie twórczego działania młodzieży;
  5. uwrażliwienie na wartości estetyczne;
  6. stworzenie przestrzeni do artystycznego wyrazu dla uczniów utalentowanych plastycznie;
  7. promocja biblioteki jako centrum kulturalno-informacyjnego.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie aktualnie uczęszczający do I LO w Toruniu.
 5. Konkurs polega na wykonaniu ekslibrisu Biblioteki I LO w Toruniu.
 6. Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach (uczestnik może wykonać po jednym projekcie w każdej kategorii):
  1. ekslibris czarno-biały;
  2. ekslibris barwny.
 7. Zgłoszone prace powinny spełniać następujące warunki:
  1. technika projektu jest dowolna;
  2. ekslibris powinien zawierać (oprócz elementów graficznych) określenie EX LIBRIS BIBLIOTEKI I LO W TORUNIU (może być ono poszerzone o imię patrona szkoły); nazwa może być wpleciona w koncepcję graficzną lub może wyróżniać się obok obrazu;
  3. zgłoszone projekty muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nieprzedstawianymi na innych konkursach.
 8. Prace należy dostarczyć do biblioteki w dwóch formach:
  1. wydruk w formacie A4 (podpisany na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz klasą);
  2. plik elektroniczny (png lub jpg) wysłany na adres biblioteka@1lo.torun.pl.
 9. Wymagane zgody (dostępne w załącznikach do Regulaminu Konkursu):
  1. uczniowie pełnoletni: Deklaracja udziału (zał. 1) i Zgoda do klauzuli RODO (zał. 2b);
  2. uczniowie niepełnoletni: Zgoda opiekuna na udział (zał. 1) i Zgoda opiekuna do klauzuli RODO (zał. 2b).
 10. Spośród dostarczonych prac Jury Konkursowe wyłoni zwycięski projekt oraz przyzna wyróżnienia.
 11. Podczas oceny zgłoszonych projektów Jury będzie brało pod uwagę:
  1. estetykę i inne walory artystyczne;
  2. oryginalność i pomysłowość;
  3. sposób nawiązania wyglądu ekslibrisu do charakteru Biblioteki I LO i jej Czytelników.
 12. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe, a każdy z uczestników otrzyma dyplom.
 13. Planowane jest zorganizowanie wystawy pokonkursowej (w formie stacjonarnej lub/i w formie zdalnej).
 14. Termin składania prac konkursowych mija 7 listopada 2021 r.
 15. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Biblioteki 15 listopada 2021.
 16. Wszelkie pytania związane z Konkursem można kierować do pani Teresy Wojtanowskiej lub pani Anny Józefiak – osobiście w bibliotece, mailowo (biblioteka@1lo.torun.pl) lub przez e-dziennik.

Regulamin z załącznikami do pobrania: ekslibris-biblioteki-i-lo_regulamin-z-zalacznikami

Wydarzenie na facebook: https://www.facebook.com/events/383325053429682/