Nowy program w szkołach

Program Sportowe Talenty jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Jego celem jest zdiagnozowanie poziomu kondycji fizycznej dzieci w polskich szkołach oraz wyszukiwanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów. Fundamentem programu jest koncepcja sprawności fizycznej warunkującej zdrowie (Health Related Fitness), zaś narzędziem pozwalającym na operacjonalizację działań platforma informatyczna SportoweTalenty.pl – udostępniona nauczycielom w celu wprowadzania i monitorowania wyników pomiarów somatycznych i badań sprawnościowych przeprowadzanych podczas lekcji wychowania fizycznego.

Szczegółowe informacje: https://sportowetalenty.gov.pl/?info=about

W zakres badania rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej wejdą:

  1. pomiar wysokości ciała
  2. pomiar masy ciała
  3. bieg 10×5 m – jako pomiar przejawiania się zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych wykorzystujących przemiany beztlenowe-kwasomlekowe.
  4. beep–test – 20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany wg protokołu dla testu Eurofit – jako pomiar zdolności wytrzymałościowych (w biegu).
  5. podpór leżąc przodem na przedramionach, plank („deska”) – jako pomiar zdolności siłowo-wytrzymałościowych (całego ciała).
  6. skok w dal z miejsca – jako pomiar przejawiania się zdolności siłowo-szybkościowo-koordynacyjnych wykorzystujących przemiany beztlenowe-niekwasomlekowe.

Jeżeli wyrażają Państwo (rodzic lub opiekun prawny) zgodę i chęć aby Wasze pociechy wzięły udział w ww. programie prosimy o dostarczenie zgody na udział w programie ,,Sportowe talenty” do nauczyciela wychowania fizycznego. Zgoda musi zawierać: dane ucznia, klasę, datę urodzenia, wpisaną wagę i wzrost ciała, oświadczenie o wyrażeniu zgody co do przetwarzania ww. danych oraz wyników testów sprawnościowych na potrzeby programu a także podpis wyrażającego zgodę.