ODPIS 1,5% ZA 2022r.

Szanowni Państwo,

chcąc przekazać 1,5% podatku dla wybranej placówki oświatowej za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w PIT-37 należy wpisać:

w części ,,K”:

– w rubryce 147 nr KRS – 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

– w rubryce 148 kwotę odpisu 1,5% od podatku;

w części ,,L”:

– w rubryce 149 nazwę i adres placówki oświatowej, której chcemy przekazać odpis 1,5% podatku. – I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TORUNIU, UL. ZAUŁEK PROSOWY 1, 87-100 TORUŃ

Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej,

– w rubryce 150 podatnik w kwadracie stawia X.