Zajęcia w dniu 20.03.2024 r. w I LO odbywają się w trybie normalnym.

Zajęcia w dniu 20.03.2024 r. odbywają się normalnie.

Prosimy o sprawdzanie dziennika elektronicznego w celu ewentualnych zmian w planie lekcji.

W razie niskiej frekwencji w klasach nauczyciele nie będą wprowadzali nowego materiału i przełożą ewentualne sprawdziany na inne terminy.