Akredytacja Erasmus+

Z ogromną radością informujemy, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała Akredytacje nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046689 naszej Jedynce na kolejny rok! Wyniki konkursu wniosków o Akredytację Erasmus+ są dostępne na stronie: https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2023/06/14/uqslvm/komunikat-wyniki-ka121-sch-1-2023.pdf.

Oznacza to uzyskanie dostępu do możliwości finansowania działań w sektorze edukacji szkolnej w ramach Akcji kluczowej 1. Akcja 1 dotyczy mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej i zapewnia wsparcie tym osobom podczas okresu nauki za granicą w organizacji przyjmującej.

Numer Umowy 2023-1-PL01-KA121-SCH-000124662

Przyznane dofinansowanie na okres 01 czerwiec 2023 – 31 sierpień 2024 wynosi 64 069,00 (EUR). Pozwoli zrealizować mobilności do: Grecji, Holandii, Hiszpanii, Luksemburga, Słowacji oraz Słowenii.

Numer Umowy 2022-1-PL01-KA121-SCH-00064959

Przyznane dofinansowanie na okres 01 czerwiec 2022 – 31 sierpień 2023 wyniosło 42 069,00 (EUR) i pozwoliło na zrealizowanie mobilności grupowych uczniów w krajach takich jak: Belgia, Holandia, Luksemburg, Słowacja oraz eco-podróż w Hiszpanii.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.