Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Szanowni Państwo!

W naszym województwie wkrótce rozpocznie działalność Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowy II kadencji. Organ liczyć będzie 30 członków z terenu całego województwa, którzy zostaną wyłonieni w drodze konkursu. Czekamy na zgłoszenia chętnych w wieku od 16 do 21 lat, którzy aktywnie uczestniczą lub chcą zacząć uczestniczyć w życiu naszej regionalnej społeczności. Nabór rusza 23 lutego i będzie trwać do 22 marca.

W związku z tym – w imieniu Pani Elżbiety Piniewskiej, Przewodniczącej Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego – chcielibyśmy Państwa poprosić o włączenie się w aktywną dystrybucję informacji o rozpoczynającym się naborze wśród młodzieży tak, by wiadomość o rekrutacji dotarła do wszystkich młodych ludzi w województwie. W załączeniu znajdą Państwo tekst zawierający najważniejsze informacje na temat Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ulotkę oraz plakat.

Wszelkie niezbędne informacje na temat Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz prezentacja multimedialna są dostępne na stronie https://sejmik.kujawsko-pomorskie.pl/

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.

Z poważaniem,

Anna Wolak