Zajęcia w dniu 9.02.2024r. zostają zawieszone – brak zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie,

w związku z zapowiadanymi na piątek 9 lutego 2024 r. protestami rolników należy spodziewać się opóźnień w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji autobusowej, zwłaszcza na liniach podmiejskich. Uczniowie zamieszkali poza Toruniem mogą mieć utrudnione dotarcie do szkoły.

Szkoła na mocy § 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) wystąpiła do Prezydenta Miasta Torunia z wnioskiem o zawieszenie zajęć w tej wyjątkowej sytuacji.

Zajęcia w dniu 9.02.2024r. zostają zawieszone – brak zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Za rogiem już zimowa przerwa świąteczna w związku z czym życzymy Wam, drodzy Uczniowie bezpiecznych, radosnych i pełnych wypoczynku ferii! Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą, przygodami, poznawaniem nowych miejsc i ludzi.